top of page
patroon_header_overons.png
header_documenten.png

Privacyreglement verwerking gegevens leerlingen

Privacyverklaring

Privacyverklaring persoonsgegevens bijlage

Privacyverklaring rechten betrokkenen bijlage

Projectweken vmbo

Procedure schorsing en verwijdering

Protocol gescheiden ouders

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol anti-pesten

Protocol cameratoezicht
PTA havo 4 cohort 2022-2024

PTA havo 5 cohort 2021-2023
PTA mavo 3 cohort 2022-2024
PTA mavo 4 cohort 2021-2023
PTA vmbo 4 cohort 2021-2023

PTA vmbo 3 cohort 2022-2024
PTA vwo 4 cohort 2022 - 2025

PTA vwo 5 cohort 2022 - 2024
PTA vwo 6 cohort 2021- 2023
Raad van Toezicht taken en leden

Raad van Toezicht commissies
Raad van Toezicht procedure herbenoeming leden
Raad van Toezicht profielschets
Raad van Toezicht reglement
Raad van Toezicht rooster aftreden
Raad van Toezicht toezichtskader

Rechten plichten website

Regeling van het Schoolexamen SDL

Rots en water vmbo

Scholen routekaart
ScienceLab vmbo

Science mavo/havo

Schoolgids isk

School guide isk

Schoolgids mavo/havo
Schoolgids vmbo

Schoolgids vwo
Schoolplan 2021/2025
Skillz lab vmbo

Sportclinics mavo/havo

Sportclinics vmbo

Sportclinics vwo

SportXtra mavo/havo

Statuten Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht

Studieruimtes vwo

Talentenshow vmbo
Techniek vmbo

Theatertechniek ploeg vwo

Topsport op school

Training leren vmbo

TTO, tweetalig onderwijs vwo
Uitvoeringsregeling examen mavo/havo 2022-2023
Uitvoeringsregeling examen vmbo 2022-2023
Uitvoeringsregeling examen vwo 2022-2023

Vaardigheden voor leren vmbo

Vakcollege vmbo

Vrijwillige ouderbijdrage isk

Vrijwillige ouderbijdrage mavo/havo

Vrijwillige ouderbijdrage vmbo

Vrijwillige ouderbijdrage vwo

Wetten en regels m.b.t. het eindexamen VO

Wintergala

Zorg vwo
Zorg & Welzijn vmbo

bottom of page