top of page
Stedelijk Dalton Lyceum | Documenten
Stedelijk Dalton Lyceum | Documenten

Documenten abc

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier zijinstroom
Aanvraag verlof
Afwegingskader onderwijs leerplicht 2019
Anbi gegevens 2020

Anglia mavo
Beroepskeuze vmbo

Bijles door TopTutors

Bijleshelden vwo

College van Bestuur reglement

CSM vwo

Cultuursafari vmbo
Dagrooster vwo

Dalton Magazine

Daltonuren vmbo

DSO

DVO

Dyslexie/dyscalculie vmbo

Economie & Ondernemen vmbo

Examencommissies

Examen - Huishoudelijk reglement schoolexamen mavo & havo

Examen - Huishoudelijk reglement schoolexamen vmbo

Examen - Huishoudelijk reglement schoolexamen vwo

Examen - Regeling van het schoolexamen

Examen - Uitvoeringsregeling examen 2023-2024
Examenvakken vwo

Expositie vmbo

Excursiebeleid

Feestcommissie vwo
Gedrags- en integriteitscode

Groepsvorming activiteiten vmbo

Gymnasium

Horeca, Bakkerij en Recreatie vmbo

Huiswerkbegeleiding vmbo

Inschrijven voor herkansing

Internationale uitwisselingsprojecten vwo
Introductieweek vmbo

Its Learning Ouderhandleiding mavo & havo

Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2018
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2022

Jaarstukken 2023
Klachtenregeling

Kleine klassen vmbo
Klokkenluidersregeling
KunstXtra mavo & havo

Kwaliteitszorg 2020-2024

Leerachterstand vmbo

Leerlingdaltoncommissie mavo & havo

Leerlingenraad vmbo

Leerlingenraad vwo

Leerlingenstatuut

Lestabel vwo

Lestijden vwo
LIAVA

LOB- en mentorlessen vmbo

Meervoudige schooladvies

Meet and greet vmbo

Meidenactiviteiten vmbo

Niveau per vak vmbo

Ondersteuningsplan 2022-2026 SWV Passend Onderwijs

Ondersteuning vmbo

Ondersteuning Nederlandse taal vmbo

Openbaar onderwijs

Organogram

Overgangsnormen mavo & havo 2023-2024
Overgangsnormen vmbo 2023-2024
Overgangsnormen vwo 2023-2024

Overstap havo naar vwo

Privacyreglement verwerking gegevens leerlingen

Privacyverklaring

Privacyverklaring persoonsgegevens bijlage

Privacyverklaring rechten betrokkenen bijlage

Projectweken vmbo

Procedure schorsing en verwijdering

Protocol gescheiden ouders

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol anti-pesten

Protocol cameratoezicht
PTA havo 4 2023-2024

PTA havo 5 2023-2024
PTA mavo 3 2023-2024
PTA mavo 4 2023-2024
PTA vmbo BB en KB 2023-2024

PTA vwo 4 2023 - 2024

PTA vwo 5 2023 - 2024

PTA vwo 6 2023- 2024

Raad van Toezicht commissies

Raad van Toezicht leden
Raad van Toezicht procedure herbenoeming leden
Raad van Toezicht profielschets
Raad van Toezicht reglement
Raad van Toezicht rooster aftreden
Raad van Toezicht toezichtskader

Rechten plichten website

Rots en water vmbo

Samenwerking Jongerenwerk R-newt

Scholen routekaart
ScienceLab vmbo

Science mavo & havo

Schoolgids isk

School guide isk

Schoolgids mavo & havo

Schoolgids vmbo

Schoolgids vwo
Schoolplan 2021/2025
Skillz lab vmbo

Sportclinics mavo & havo

Sportclinics vmbo

Sportclinics vwo

SportXtra mavo & havo

Statuten Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht

Studieruimtes vwo

Talentenshow vmbo
Techniek vmbo

Theatertechniek ploeg vwo

Topsport op school

Training leren vmbo

TTO, tweetalig onderwijs havo

TTO, tweetalig onderwijs vwo

Tweejarige brugklas mavo & havo
Vaardigheden voor leren vmbo

Vakcollege vmbo

Vrijwillige ouderbijdrage isk

Vrijwillige ouderbijdrage mavo & havo

Vrijwillige ouderbijdrage vmbo

Vrijwillige ouderbijdrage vwo

Wintergala

Zorg vwo
Zorg & Welzijn vmbo

bottom of page