top of page
Stedelijk Dalton Lyceum | bestuur
Bestuur en schoolleiding

bestuur en schoolleiding

DOCUMENTEN

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

DOCUMENTEN

Schoolgids VMBO

Informatie over vmbo 

 

Schoolgids MAVO & HAVO

Informatie over mavo & havo 

Schoolgids VWO

Informatie over vwo 

Schoolgids ISK

Informatie over isk 

Jaarstukken 2023

Jaarrekening en toelichting

Schoolplan 2021/2025

Het beleid van onze school

College van Bestuur
Het Stedelijk Dalton Lyceum wordt bestuurd door de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht. De Stichting heeft een voorzitter college van bestuur die eindverantwoordelijk is. De voorzitter van het college van bestuur is dhr. R.M. Bijeman.

Locatieleiding

De locaties hebben een locatiedirecteur of een rector die belast is met de leiding van een locatie. De locatiedirecteur/rector vormt samen met de teamleiders de locatieleiding.
Directeur locatie vmbo is mw. C. van der Woude;
Directeur locatie mavo & havo is dhr. L. Jongejans;
Rector locatie vwo is dhr. M. Pieterse;

Directeur locatie isk is dhr. J. Dekens.

Organogram

Klik hier voor het organogram van het Stedelijk Dalton Lyceum

 

Inspectie

Rijksinspectiekantoor
Inspecteur Dhr. drs. S.C.A. Kole
Postbus 2730
3500 GS UTRECHT

Vertrouwensinspecteurs

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie als zij melding willen maken van pesten. Het gaat daarbij om klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en discriminatie.

Telefoon: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)

 

Openingstijden vertrouwensinspecteurs: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

bottom of page