mavo en havo (ook tweetalig)

Snel naar 

De Kapteynweg gaat voor DaltonPlus! Doe jij mee?

 

Wij zijn een echte Daltonschool, waarin er oog is voor jouw persoonlijke leerstijl en kwaliteiten. Op welke manier wij hiermee omgaan, lees je op onze speciale website voor groep 7 & 8.

CSM, English Stream, Sport Xtra, Kunst Xtra en de Digiklas geven jou de mogelijkheid je optimaal te ontwikkelen.

Op de Kapteynweg wordt lesgegeven op mavo/havo- en havo/vwo niveau. Je kunt op de Kapteynweg starten met een (g)tl-advies (mavo), mavo/havo advies, havo- of havo/vwo advies.

 

Waarom Dalton?

Het onderwijs op de Kapteynweg is gericht op jouw toekomst. Niet alleen naar de beroepen die eventueel nog zullen ontstaan, maar ook naar welke vaardigheden jij nodig zult hebben als je student bent op het MBO, HBO of universiteit. Die vaardigheden willen we jou meegeven, zodat je daar in je schoolloopbaan en carrière van kunt profiteren.

 

Digitaal werken en leren

Op de Kapteynweg maken we veel gebruik van digitale leermiddelen. Wij gebruiken hiervoor de iPad. Waar nodig gebruiken we zeker boeken en schriften en ook zijn toetsen veelal op papier. Het is wel prettig dat je makkelijk tussen vakken kunt wisselen (bijvoorbeeld in het Daltonuur), snel informatie kunt opzoeken en digitaal opdrachten kunt inleveren waar vervolgens feedback op gegeven wordt door de docent.

Docenten krijgen door digitaal te werken meer mogelijkheden in differentiëren binnen de lessen (jou extra uitleg of leerstof aanbieden) en proberen jou zoveel mogelijk op maat opdrachten te geven. Ook vervolgopleidingen maken veel gebruik van digitale leeromgevingen, dus je leert dit niet voor niets!
 

Een rooster op maat

We willen je leren zo efficiënt mogelijk te werken. Dat scheelt tijd en energie. Het rooster mag jou daarbij niet in de weg staan. Sterker nog, op de Kapteynweg leer je je eigen keuzes hierin te maken.

In de onderbouw word je begeleid in het maken van keuzes voor momenten waarop je geen instructie hebt. De mentor speelt hier een grote rol in. Je leert te plannen en prioriteiten te stellen. Er zijn zes lesmomenten per week waarin je voor maatwerk kiest of leert kiezen.
In de bovenbouw kun je bovendien in een tussenuur gebruik maken van een flexuur. Dat gebeurt altijd in overleg met de docent. Je wil bijvoorbeeld een extra les meedoen, of alvast vooruit werken aan een opdracht.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn twee belangrijke kernwaarden van het Daltononderwijs en de leerlingen die hierin uitblinken, kunnen gebruik maken van het Daltonhuis: hierbij plant de leerling zijn/haar eigen rooster in (welke instructie volg ik/welke momenten plan ik om zelfstandig te werken) in overleg met de coach. Dit overleg vindt heel regelmatig plaats.

 

Could you repeat that please? (English Stream)

Engels is natuurlijk een ontzettend belangrijke taal in de wereld. Steeds meer vervolgopleidingen zijn (deels) in het Engels en de internationale status van Nederland zorgt ervoor dat in veel beroepen een mengelmoes van nationaliteiten voorkomt. Deze mensen moeten goed met elkaar kunnen communiceren. Natuurlijk bereiden onze vakdocenten Engels jou goed voor op de einddoelen voor het vak, maar er is een groeiende groep leerlingen die later graag internationaal wil kunnen leren, werken en leven. Hoor jij daar ook bij?

Met versterkt Engels en tweetalig onderwijs in onze English Stream leer je nóg beter spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Engels. Je doet mee aan zeer actieve lessen waarin deze vaardigheden centraal staan bij Anglia, BE-Engels en Fluency.

Voor de MH-klassen kun je voor Anglia kiezen. Hiermee word je voorbereid op het internationaal erkende Anglia-examen en daaropvolgend het Cambridge Advanced-examen. Naast Anglia volg je ook de ‘gewone’ vaklessen Engels.

Voor de HV-klassen kun je voor tweetalig onderwijs kiezen. Naast BE-Engels en Fluency krijg je dan ook enkele vakken in het Engels, zoals wiskunde. Ideaal voor als je na je examen een ‘tussenjaar’ in het buitenland wil studeren.

 

Tijd om te leren door tweejarige brugperiode

Op veel scholen wordt al na één jaar op de middelbare school bepaald op welk niveau je examen zult doen. Wij begrijpen dat het voor sommige leerlingen best een grote overstap kan zijn van de basisschool naar de middelbare school. Soms duurt het gewoon iets langer voor je het overzicht hebt, goed kunt plannen of weet wat je later wilt gaan doen en wat je daarvoor nodig hebt. Daarom hebben we een tweejarige brugperiode. Pas aan het einde van het tweede jaar krijg je een definitief advies mee voor mavo (tl), havo of vwo. Natuurlijk kan het voorkomen dat al eerder duidelijk is waar jij het best tot je recht komt. Dan stroom je na het eerste jaar door naar dat niveau. Op de Kapteynweg kun je examen doen voor mavo (tl) of havo. Op de andere locaties van het Stedelijk Dalton Lyceum kun je de andere examenniveaus behalen.

 

DaltonPlus: next level Daltononderwijs

Hoewel Daltononderwijs al veel recht doet aan vaardigheden die jij nodig zult hebben in de toekomst – zelfstandigheid, samenwerken, reflecteren, verantwoordelijkheid -, vinden we dat DaltonPlus nog beter bij deze kernwaarden past. We vinden het belangrijk dat jij begrijpt waarom je de dingen leert die je moet leren. We werken daarom veel met vakoverstijgende projecten. Weet jij bijvoorbeeld wat wiskunde met duurzaamheid te maken heeft? Of waarom gym en Nederlands daar ook aan meedoen? Dat leer je in het project Duurzaamheid. We noemen dit betekenisvol onderwijs.


Verder krijg je instructie (of verlengde instructie) waar nodig en veel tijd om te werken (zelfstandig of samen) aan de opdrachten. Hier zijn altijd docenten bij aanwezig om jou (extra) te begeleiden waar dat nodig is. DaltonPlus geeft jou nog meer mogelijkheden om een persoonlijk traject te volgen, waarbij je bijvoorbeeld ook één of meerdere vakken op een hoger niveau kunt afsluiten.

 

De beste mavo van de regio!

Al jaren heeft de Kapteynweg hoge slagingspercentages op de mavo (tl). Daar zijn we natuurlijk heel trots op! Hoe komt dat dan? Door de tweejarige brugperiode heb je tijd om te leren leren en te ontdekken wat je kunt en wat je wilt. Daarnaast hebben we een heel sterk team van mentoren en docenten, die jou helpen bij je onderwijsleerproces. En omdat je al vroeg leert dat keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen belangrijk is voor een geslaagde schoolloopbaan, ben je beter voorbereid op het examen.

 

De Kapteynweg gaat voor DaltonPlus! Doe jij mee?

Neem een kijkje op de Kapteynweg

ONTWIKKEL JE TALENT OP DE KAPTEYNWEG!

BEKIJK DE BROCHURE VAN DE KAPTEYNWEG

KLIK OM DOOR SCHOOLGIDS TE BLADEREN

ENGLISH STREAM

TWEETALIG ONDERWIJS

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |