vwo: gymnasium of atheneum (ook tweetalig)

Overkampweg, the place to be

Locatie Overkampweg verzorgt de opleiding voor vwo. Een vwo-opleiding duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit of hogeschool. Het Stedelijk Dalton Lyceum biedt het vwo aan in twee onderwijsstromen: gymnasium en atheneum.

Beide opleidingen kunnen ook tweetalig (Nederlands / Engels) gevolgd worden.

De school ligt vlakbij de nieuwe sportboulevard en is zeer goed bereikbaar met de stadsbussen en het streekvervoer van Qbuzz, halte Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk.

Vragen?

Wil je een rondleiding onder schooltijd, of heb je vragen over Daltononderwijs, proeflessen, aanmelding of iets anders? Dhr. Verbraak, teamleider klas 1,2, en 3 staat voor je klaar! Bel 078-6182978 of mail naar j.verbraak@dalton-dordrecht.nl.

 

Neem een kijkje op de Overkampweg

 

Op locatie Overkampweg wordt onderwijs op vwo niveau aangeboden. Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De opleiding bereidt de leerling dan ook voor op een studie aan universiteit of hogeschool. Op het SDL is dit mogelijk in twee onderwijs stromen: gymnasium of atheneum. Beide opleidingen kunnen ook tweetalig (Nederlands/Engels) gevolgd worden.

 

Brugklas

Leerjaar 1 is opgedeeld in de volgende klassen: AG1 en TAG1 (resp. atheneum/gymnasium en tweetalig atheneum/gymnasium onderwijs). In alle klassen wordt op vwo-niveau lesgegeven, getoetst en becijferd. Wij bieden aan al onze brugklassen het vak Latijn aan. In klas TAG1 wordt de helft van de lessen in het Engels gegeven. Daarnaast krijgen de leerlingen extra lesuren Engels. Verder is er geen verschil tussen de klassen. De leerling/ouder kiest, in overleg met de basisschool, in welk soort brugklas de leerling geplaatst wordt.

 

Tweede klassen

In het tweede leerjaar hebben we de volgende klassen: A2, G2, TA2 en TG2 (resp. atheneum, gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium). In het gymnasium programma volgen de leerlingen lessen in de klassieke talen Latijn en Grieks. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt een definitieve keuze gemaakt voor de studierichting (havo, atheneum of gymnasium).

 

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de locatie Overkampweg moet de basisschool minimaal een havo-vwo advies afgeven. Zie Aanmelding en toelating Overkampweg voor meer informatie. 

 

BROCHURE TWEETALIG ONDERWIJS

BROCHURE VWO ONDERWIJS

SCHOOLGIDS VWO

Gymnasium

Klik voor meer informatie

Cultuur, sport en maatschappij

Klik voor meer informatie

Voorzieningen

Klik voor meer informatie

Jaarplanning Overkampweg

Klik voor meer informatie

Dalton op de Overkampweg

Klik voor meer informatie

Begeleiding en Zorg

Klik voor meer informatie

Kwaliteitszorg

Klik voor meer informatie

Aanmelding en toelating

Klik voor meer informatie

Uitwisseling

Klik voor meer informatie

Samenstelling ouderraad

  • Sasja Nobels, voorzitter
  • Joost Nagtegaal, penningmeester
  • Leden: Marjon Groeneveld, Lenie Ho-A-Hing, Sebastiaan Jankie, Marijke Meijer, Laurent Sijben, Ingrid van Venetien.

Speciale vertegenwoordiging:

  • Laurens Gerrits, namens de schoolleiding,
  • Erik Driessen, namens de personeelsgeleding,

Taak

De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders bij de algemene gang van zaken op de schoollocatie vergroten. Bevindingen, vragen en signalen van ouders en kinderen, worden besproken met vertegenwoordigers van de schoolleiding, personeel, medezeggenschapsraad en leerlingenraad.

Vragen?

Heeft u een vraag, een probleem of een suggestie die te maken heeft met de algemene gang van zaken op de locatie Overkampweg? Neemt u dan contact op met de secretaris van de ouderraad.

Leerlingenraad als klankbord voor het managementteam

De locatie Overkampweg heeft een leerlingenraad die als klankbord fungeert voor het managementteam. De leerlingenraad heeft een aantal keer per jaar overleg met de schoolleiding met op de agenda onderwijskundige en organisatorische onderwerpen. Organisatorische zaken die de leerlingen betreffen worden vooraf besproken met de leerlingenraad. Daarnaast organiseert de leerlingenraad zelf ook activiteiten (o.a. thema daltonuren) en inventariseert ze wensen en ideeën van de leerlingen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de kosten voor de schoolboeken vraagt de school nog een jaarlijkse bijdrage voor kosten die niet door de rijksoverheid worden betaald. Hieronder vallen facilitaire kosten, te weten: huurkosten van de kluisjes, schoolpassen, verbruiksmaterialen bij praktische vakken, de kosten van de schoolongevallenverzekering en kosten van de mediatheek.


Daarnaast brengt de school de kosten in rekening voor de introductie, vakexcursies, buitenlesactiviteiten, de bijdrage voor de ouderraad en, indien van toepassing, voor tweetalig onderwijs.

In de factuuromgeving van onze school kunt u verschillende onderdelen uitvinken, immers de ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de deelname van de leerling aan het gewone onderwijsprogramma.

Vrijwillige ouderbijdrage

Klik voor meer informatie

Werkwijze betalen rekeningen

Klik voor meer informatie.

Overeenkomst ouderbijdrage

Klik voor meer informatie

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Leerling
Groep 7 & 8
Ouders
Contact
Organisatie
College van bestuur
Algemeen
Raad van Toezicht
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2019 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |