vwo: gymnasium of atheneum (ook tweetalig)

Overkampweg, the place to be

Locatie Overkampweg verzorgt de opleiding voor vwo. Een vwo-opleiding duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit of hogeschool. Het Stedelijk Dalton Lyceum biedt het vwo aan in twee onderwijsstromen: gymnasium en atheneum.

Beide opleidingen kunnen ook tweetalig (Nederlands / Engels) gevolgd worden.

De school ligt vlakbij de nieuwe sportboulevard en is zeer goed bereikbaar met de stadsbussen en het streekvervoer van Qbuzz, halte Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk.

Vragen?

Wil je een rondleiding onder schooltijd, of heb je vragen over Daltononderwijs, proeflessen, aanmelding of iets anders? Dhr. Verbraak, teamleider klas 1,2, en 3 staat voor je klaar! Bel 078-6182978 of mail naar j.verbraak@dalton-dordrecht.nl.

 

Neem een kijkje op de Overkampweg

Snel naar 

Magister

Klik voor Magister

Vakanties

Naar het vakantie overzicht

Absentie en Verlof

Klik voor meer informatie

Lesrooster

Naar het Zermelo portal

Kwaliteitscholen

Vul de enquête in

 

Op locatie Overkampweg wordt onderwijs op vwo niveau aangeboden. Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De opleiding bereidt de leerling dan ook voor op een studie aan universiteit of hogeschool. Op het SDL is dit mogelijk in twee onderwijs stromen: gymnasium of atheneum. Beide opleidingen kunnen ook tweetalig (Nederlands/Engels) gevolgd worden.

 

Brugklas

Leerjaar 1 is opgedeeld in de volgende klassen: AG1 en TAG1 (resp. atheneum/gymnasium en tweetalig atheneum/gymnasium onderwijs). In alle klassen wordt op vwo-niveau lesgegeven, getoetst en becijferd. Wij bieden aan al onze brugklassen het vak Latijn aan. In klas TAG1 wordt de helft van de lessen in het Engels gegeven. Daarnaast krijgen de leerlingen extra lesuren Engels. Verder is er geen verschil tussen de klassen. De leerling/ouder kiest, in overleg met de basisschool, in welk soort brugklas de leerling geplaatst wordt.

 

Tweede klassen

In het tweede leerjaar hebben we de volgende klassen: A2, G2, TA2 en TG2 (resp. atheneum, gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium). In het gymnasium programma volgen de leerlingen lessen in de klassieke talen Latijn en Grieks. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt een definitieve keuze gemaakt voor de studierichting (havo, atheneum of gymnasium).

 

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de locatie Overkampweg moet de basisschool minimaal een havo-vwo advies afgeven. Zie Aanmelding en toelating Overkampweg voor meer informatie. 

 

Leerling Overkampweg

Jaarplanning Overkampweg

Klik voor meer informatie

Bijles en examentraining

Klik voor meer informatie

Rooster

Klik voor meer informatie

Leerlingenraad

Klik voor meer informatie

Examen documenten

Ga naar onze pagina met diverse examen gerelateerde bestanden

Toetsing en afsluiting

Klik voor meer informatie

Schoolkrant

Ga naar de download pagina

Ouders Overkampweg

Gymnasium

Klik voor meer informatie

Cultuur, sport en maatschappij

Klik voor meer informatie

Tweetalig Onderwijs

Klik voor meer informatie

Voorzieningen

Klik voor meer informatie

Dalton op de Overkampweg

Klik voor meer informatie

Begeleiding en Zorg

Klik voor meer informatie

Kwaliteitszorg

Klik voor meer informatie

Aanmelding en toelating

Klik voor meer informatie

Uitwisseling

Klik voor meer informatie

Mentoren

Klik voor meer informatie

Vrijwillige ouderbijdrage

Klik voor meer informatie

Medezeggenschap

Klik voor meer informatie

BROCHURE TWEETALIG ONDERWIJS

BROCHURE VWO ONDERWIJS

SCHOOLGIDS VWO

Leerlingen statuut

Klik voor meer informatie

Schorsing en verwijdering

Klik voor meer informatie

Klachten

Klik voor meer informatie

Gescheiden ouders

Klik voor meer informatie

Pestprotocol

Klik voor meer informatie

Privacy

Klik voor meer informatie

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Leerling
Groep 7 & 8
Ouders
Contact
Organisatie
College van bestuur
Algemeen
Raad van Toezicht
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |