top of page

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

INFORMATIE
MAVO & HAVO

INFORMATIE
MAVO & HAVO

Schoolgids 2023/2024

Alle informatie over MAVO & HAVO

 

Een mooie start

Onze tweejarige brugklas

Tweetalig havo

De wereld aan je voeten

MAVO & HAVO op YouTube

Klik hier voor ons kanaal

 

Aanvraag verlof

Download het verlofformulier

LIAVA

Leerlingen in actie voor activiteiten

Begeleiding op maat

Samen kijken we naar jouw behoeften en ontwikkeling. Zo staat de mentor altijd voor je klaar. Wanneer je een extra steuntje in de rug kan gebruiken, hebben we ook diverse interne en externe begeleiders. Zij helpen je graag verder.

Mentor
De mentor is je eerste aanspreekpunt en ondersteunt je op school. Regelmatig heb je een mentoruur, waar extra aandacht wordt besteed aan jouw studievaardigheden (zoals planning en aanpak van huiswerk), hoe het met jou gaat en hoe je omgaat met anderen.

Wanneer je ouder/verzorger een vraag heeft, of ons iets wil mededelen over bijzondere omstandigheden, dan kunnen ze het beste contact opnemen met jouw mentor.


Gesprekken ouder
Elk schooljaar beginnen we met een algemene voorlichtingsavond. Naast deze voorlichtingsavond zijn er door het jaar heen kennismakingsgesprekken en reflectiegesprekken. Tijdens deze reflectiegesprekken bespreek je je resultaten en voortgang en stel je jouw doelen voor de komende periode met de mentor en ouder/verzorger.

Decanen
Decanen helpen jou bij het kiezen van profielen en keuzevakken. Ook helpen ze je verder met de keuze van je vervolgopleiding. Klik hier voor de nieuwsbrieven vanuit het decanaat.

Extra ondersteuning
Als jij, je ouder/verzorger of jouw mentor merken dat je extra hulp nodig hebt en dit zelf niet voldoende kan bieden, dan kan je extra ondersteund worden op school door bijvoorbeeld diverse interne coaches. Voor een volledig overzicht van ons aanbod klik hier.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator denkt mee en organiseert de ondersteuning die bij jou past. Deze ondersteuning kan van zowel binnen als buiten de school komen.

Ondersteuningsteam
De zorgcoördinator bespreekt regelmatig met het ondersteuningsteam over leerlingen die extra hulp nodig hebben. Dit team bestaat uit meerdere specialismen, zoals de schoolarts en diverse coaches

 

Vertrouwenspersoon
Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als je een probleem hebt, wat je met niemand anders kunt of wilt bespreken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Coaches
Binnen onze school zijn er diverse coaches, die jou kunnen ondersteunen. Zo hebben wij een leercoach, die je op weg kan helpen bij leerproblemen, een gedragscoach die inspringt bij bijv. ADHD of autisme en de schoolcoach voor praktische hulp en tips op school. Daarnaast is er ook de OK coach (ouder-kind coach vanuit het Sociaal Wijkteam) bij ons aangesloten. Deze coach kan je helpen met persoonlijke kwesties zoals eenzaamheid of somberheid. Bij deze coach kan ook jouw ouder/verzorger voor hulp terecht.

Dyslexie / Dyscalculie
Op basis van een orthopedagogische rapportage kan jij gebruikmaken van onze extra faciliteiten, bij­voorbeeld in de vorm van extra tijd of toetsen op de computer.

Faalangst
Wanneer je verschijnselen van faalangst vertoont, bieden wij je een faalangstreductietraining aan.

Schoolarts
Jeugdgezondheidszorg begeleidt je groei en ontwikkeling. Dat doen ze onder andere door je te onderzoeken. Als je vaak ziek bent, is het soms goed om met de schoolarts te praten. Wij kijken dan samen hoe we je kunnen helpen. Je ouder/verzorger kan ook zelf contact opnemen als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SVW passend onderwijs Dordrecht). Deze organisatie zorgt voor onderwijs op maat.

Kijk voor de e-mailadressen en telefoonnummers in de schoolgids MAVO & HAVO.

Begeleiding op maat

bottom of page