• LEES MEER

  Daarom
  Dalton!

  KIES DALTON KIES VOOR JEZELF!
 • LEES MEER

  Daarom
  Dalton!

  ALTIJD
  LEUKE
  ACTIVITEITEN!
 • LEES MEER
  WIJ GAAN VOOR DALTON+!
 • LEES MEER
  DALTON IS OOK VOOR JOU!
 • LEES MEER
  LEREN DOOR TE DOEN MAAKT LEREN LEUK!

Bekijk onze video

LEREN DOOR TE DOEN... 

MAAKT LEREN LEUK!

DAAROM DALTON

OOK VOOR JOU! 

FAQ

Wij werken volgens de Daltonfilosofie, omdat we geloven dat we vanuit de Daltonwaarden (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit) de leerling een houding en vaardigheden kunnen meegeven om goed te functioneren in een toekomst waarin verandering de enige constante lijkt1. Doel is een brede vorming van de leerling (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Voor meer informatie over Daltononderwijs: https://www.dalton.nl/daltononderwijs.

Als het goed is overal. Het Dalton-dna zit niet alleen in de inrichting van het onderwijs (rooster, Daltonuren, brede aanbod vakken, excursies, etc.), maar ook in de sfeer van vertrouwen waarmee we de leerling benaderen.

Kan mijn kind die keuzevrijheid wel aan? Daltononderwijs is geschikt voor iedere leerling. We gaan er niet vanuit dat elk kind de specifieke Daltonvaardigheden (goede keuzes maken, samenwerken, reflecteren) al bezit als het bij ons op school komt, wel dat iedere leerling deze vaardigheden bij ons leert.

Buiten de Daltonfilosofie met persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind, bieden wij voor taaltalenten van de havo of het vwo Tweetalig onderwijs. Anderen kunnen hun talenten ontwikkelen bij Sport, Kunst of Science. Op het Dalton Vakcollege krijgen onze leerlingen al vanaf het eerste leerjaar veel praktijklessen. Op de Overkampweg, de vwo-locatie, zijn we trots op ons eigen theater en wat daar allemaal gebeurt aan zang, dans en toneel. De nodige voorstellingen hebben al de krant gehaald!

Wij zijn trots op het resultaat van afgelopen examenjaar. In 2019 was het percentage geslaagden: vmbo-basis 98%, vmbo-kader 100%, mavo 93%, havo 82%, vwo 88%, tweetalig vwo 100% bij de internationale examens FCE, CAE en IB.

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Leerling
Groep 7 & 8
Ouders
Contact
Organisatie
College van bestuur
Algemeen
Raad van Toezicht
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |