top of page

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

INFORMATIE
MAVO & HAVO

INFORMATIE
MAVO & HAVO

Schoolgids 2023/2024

Alle informatie over MAVO & HAVO

 

Een mooie start

Onze tweejarige brugklas

Tweetalig havo

De wereld aan je voeten

MAVO & HAVO op YouTube

Klik hier voor ons kanaal

 

Aanvraag verlof

Download het verlofformulier

LIAVA

Leerlingen in actie voor activiteiten

Onze locatie

Onze mavo en havo bevinden zich in hetzelfde gebouw. Je start in de brugklas op de leerrichting die wij denken dat het beste bij jou past: mavo of havo. Blijkt uit jouw ontwikkeling in klas 1 en 2 dat je behoefte hebt aan extra uitdaging? Dan kun je bij ons de overstap maken van mavo naar havo, of van havo naar vwo. Vanaf het derde leerjaar volg je de leerrichting waarin je ook examen doet. Jouw ontwikkeling staat bij ons centraal. Wil je na de mavo doorleren op havo-niveau? Ook dat kan bij ons op school, in een vertrouwde omgeving met docenten die je al kent.

 

Daltononderwijs

Op onze locatie werken we volgens de daltonwaarden. Hierdoor leer jij plannen, keuzes maken, samenwerken en nadenken over dingen die je doet. En dat in een gezellige en vertrouwde omgeving. In de brugklas besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van jouw vaardigheden. Zo leer je bijvoorbeeld zelfstandig studeren en samenwerken. En omdat je binnen bepaalde grenzen zelf keuzes mag maken, leer je ook om te gaan met verantwoordelijkheden. Zo ontwikkel je jezelf nog meer en daar heb jij je leven lang plezier van.  In de dagelijkse daltonuren werk je zelfstandig of samen met medeleerlingen aan (vakoverstijgende) opdrachten. Daarnaast is er tijd om lesstof te herhalen of juist om je in nieuwe onderwerpen te verdiepen. Je kiest in deze uren met de hulp van jouw mentor je eigen vak of docent, waar je uitleg en/of leerstof aangeboden krijgt.

 

Tweejarige brugperiode

Tijdens onze tweejarige brugperiode staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Er zijn regelmatig coachingsgesprekken met je mentor, je begint iedere dag met een ‘dagstart’ en er is veel ruimte voor herhaling en verdieping. Je hebt altijd les in hetzelfde vertrouwde lokaal dat grenst aan jullie eigen binnenplein. Docenten komen naar jou toe, je krijgt persoonlijke begeleiding en veel tijd om je huiswerk op school te maken.

 

Lessen van 70 minuten

In de lessen wordt niet alleen klassikaal lesgegeven, maar worden ook verschillende manieren van werken toegepast. Om ervoor te zorgen dat jij je goed kan concentreren op een vak, heb je vanaf klas 3 lessen van 70 minuten. Zo heb je op een dag nooit meer dan vier of vijf vakken.

Aandacht voor jouw talenten

Bij ons leer je om alles uit jezelf te halen. Ons onderwijs is meer dan alleen de route naar een diploma. Voor ieder leerjaar organiseren we leuke activiteiten. En tijdens de Xtra vakken heb je de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen. Zo is er KunstXtra voor de creatievelingen, SportXtra voor sportieve leerlingen en Science voor leerlingen die willen experimenteren met natuurkunde. En heb je veel interesse in de Engelse taal? Kies dan voor Anglia op de mavo of voor tweetalig onderwijs op de havo.

 

Klik op de volgende folders voor meer informatie;  KunstXtraSportXtraScience, Anglia en tweetalig onderwijs.

 

Maatwerk

Het Stedelijk Dalton Lyceum biedt jou de ruimte en kansen om je breed te ontwikkelen. Als je op hoog niveau sport of buiten de school cultureel actief bent, dan kijken we of het mogelijk is jouw rooster hierop aan te passen. Dit gaat altijd in overleg met de teamleider en je docenten.

Hybride onderwijs

Je krijgt op onze locatie les volgens het hybride model. Dat betekent dat je zowel uit boeken als digitaal les krijgt. Alle brugklasleerlingen hebben daarom een Chromebook nodig. Wij bieden hiervoor diverse mogelijk­heden aan tot aanschaf/huur. 

 

Nieuwsbrief 

Zowel jij als je ouder/verzorger krijgen elke 2-3 weken een nieuwsbrief met recente informatie en algemene ontwikkelingen van onze school. Klik hier voor de nieuwsbrieven van de afgelopen periode.

 

Ouderraad 

Het Stedelijk Dalton Lyceum MAVO & HAVO heeft een actieve ouderraad die eenmaal in de zes weken bij elkaar komt om het reilen en zeilen van de school te bespreken met de locatiedirecteur. De bespreekpunten zijn altijd leerling overstijgend. Klik hier voor de notulen van de afgelopen periode.

Onze locatie

bottom of page