top of page
patroon_header_mh_sub.png
header_mh_mogelijkheden.png

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

INFORMATIE
MAVO & HAVO

INFORMATIE
MAVO & HAVO

Schoolgids 2023/2024

Alle informatie over MAVO & HAVO

 

DaltonPlus

Onze tweejarige brugklas

Tweetalig havo

De wereld aan je voeten

MAVO & HAVO op YouTube

Klik hier voor ons kanaal

 

Aanvraag verlof

Download het verlofformulier

LIAVA

Leerlingen in actie voor activiteiten

Onze locatie

Onze mavo en havo bevinden zich in hetzelfde gebouw. Daarom werken we in klas 1 en 2 vrijwel op dezelfde manier. In de bovenbouw is er meer verschil van de manier van werken en leren tussen de mavo en de havo. Wil je na de mavo doorleren op havo-niveau? Ook dat kan bij ons op school, in een vertrouwde omgeving en met docenten die je al kent.

 

Daltononderwijs

We besteden vanaf de brugklas aandacht aan het leren van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen studeren en om effectief te kunnen samenwerken. We leren je eigen verantwoordelijkheid te dragen door je binnen zekere grenzen eigen keuzes te laten maken Zo ontwikkel je jezelf nog meer en daar heb jij je leven lang plezier van.  In de dagelijkse daltonuren werk je zelfstandig of samen met medeleerlingen aan (vakoverstijgende) opdrachten. Daltonuren worden daarnaast gebruikt om de lesstof te herhalen en leerlingen die de lesstof volledig beheersen meer uitdaging te bieden. Je kiest in deze uren je eigen vak of docent, waar je uitleg en/of leerstof aangeboden krijgt. Wanneer je extra hulp nodig hebt bij het kiezen van de daltonuren, bieden mentor en/of docent hierbij begeleiding.

 

DaltonPlus

DaltonPlus (klas 1 en 2) is een moderne vorm van onderwijs waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Er zijn regelmatig coachingsgesprekken met je mentor, je start de dag met een ‘dagstart’ en er is veel ruimte voor herhaling en verdieping. Vanaf de brugklas besteden we aandacht aan het leren van vaardig­heden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen studeren en om effectief te kunnen samenwerken. We leren je eigen verantwoordelijkheid te dragen door je binnen zekere grenzen eigen keuzes te laten maken. DaltonPlus werkt in een vorm die aansluit bij het basis­onderwijs en bereidt je voor op wat je in de bovenbouw kan verwachten. Vind meer informatie in onze folder DaltonPlus.

 

Lessen van 70 minuten

In de lessen wordt niet alleen klassikaal lesgegeven, maar worden ook verschillende manieren van werken toegepast. Om ervoor te zorgen dat je goed kan concentreren op een vak, heb je vanaf klas 3 lessen van 70 minuten. Op een dag heb je nooit meer dan vier of vijf vakken.

 

Aandacht voor jouw talenten

Bij ons leer je om alles uit jezelf te halen. Dat betekent dat je meer mee krijgt dan een diploma alleen. Er zijn voor elk leerjaar tal van activiteiten en bieden we je Xtra vakken om jouw talenten verder te ontwikkelen. Er is een KunstXtra programma voor de creatievelingen, sportXtra voor de sportieve leerling en een English Stream voor de leerlingen die extra uitdaging op het gebied van Engels aankunnen. Er is voor de bèta-gerichte leerling ook een scienceXtra programma. Klik op de volgende folders voor meer informatie;  kunstXtra, sportXtra, scienceXtra en English stream

 

Maatwerk

De locatie MAVO & HAVO biedt je graag de ruimte en mogelijkheden om je breed te ontwikkelen. Leerlingen die op hoog niveau sporten of buiten de school cultureel actief zijn, kunnen in aanmerking komen voor aanpassingen in hun rooster. Dit gaat altijd in overleg met de teamleider en vakdocenten.

 

Hybride onderwijs

Op onze locatie geven we les volgens het hybride model. Dat betekent dat je zowel uit boeken als digitaal les krijgt. Alle brugklasleerlingen hebben daarom een Chromebook nodig. Wij bieden hiervoor diverse mogelijk­heden aan tot aanschaf/huur. 

 

Nieuwsbrief 

Zowel jij als je ouder/verzorger krijgen elke 2-3 weken een nieuwsbrief met recente informatie en algemene ontwikkelingen van onze school. Klik hier voor de nieuwsbrieven van de afgelopen periode.

 

Ouderraad 

Het Stedelijk Dalton Lyceum MAVO & HAVO heeft een actieve ouderraad die eenmaal in de zes weken bij elkaar komt om het reilen en zeilen van de school te bespreken met de locatiedirecteur. De bespreekpunten zijn altijd leerling overstijgend. Klik hier voor de notulen van de afgelopen periode.

bottom of page