top of page

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

INFORMATIE
MAVO & HAVO

INFORMATIE
MAVO & HAVO

Schoolgids 2023/2024

Alle informatie over MAVO & HAVO

 

Een mooie start

Onze tweejarige brugklas

Tweetalig havo

De wereld aan je voeten

MAVO & HAVO op YouTube

Klik hier voor ons kanaal

 

Aanvraag verlof

Download het verlofformulier

LIAVA

Leerlingen in actie voor activiteiten

Ziekmelding
Ben je ziek? Voor de ziekmelding gebruiken we Magister. Via dit account meldt je ouder/verzorger je vóór aanvang van de lestijd ziek. Ben je afwezig zonder melding? Dan nemen wij contact op met je ouder/verzorger.

De ziekmelding geldt alleen voor de dag waarop je ziek bent gemeld. Een geplande afwezigheid, zoals ziekenhuisbezoek of langere afwezigheid, kun je wel in één keer doen. Dit geef je telefonisch door op het nummer 078 - 653 08 88.

Wanneer je je afmeldt voor een schoolexamentoets, meld je deze afwezigheid óók bij jouw teamleider.


Tussentijds naar huis
Als je voor het einde van de dag ziek naar huis wil, meld je je bij de leerlingenbalie. Daar bellen wij je ouder/verzorger. Alleen met hun toestemming mag je naar huis.

Aanvraag verlof
Alle verzoeken voor verlof gaan via het verlofformulier. Deze vult de ouder/verzorger tijdig in.

Ongeoorloofd verzuim en te laat komen
Je bent verplicht alle lessen van het lesrooster te volgen. Als je te laat bent of spijbelt kan dit gevolgen hebben.

Lees meer informatie over absentie en verlof in de schoolgids MAVO & HAVO.

Absentie en verlof

bottom of page