top of page

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

INFORMATIE
VWO

INFORMATIE
VWO

Schoolgids 2023/2024

Alle informatie over VWO

 

TTO, tweetalig onderwijs

De wereld aan je voeten

VWO op YouTube

Klik hier voor ons kanaal

 

Dagrooster

Alle tijden op een rij

 

Lestabel

Alle lessen op een rij

Examenvakken

Ruim aanbod examenvakken

Ziekmelding
Ben je ziek? Dan geeft je ouder/verzorger dit vóór aanvang van de lestijd telefonisch door op het nummer 078 ­- 618 29 78. Ben je afwezig zonder melding? Dan nemen wij contact op met je ouder/verzorger.

De ziekmelding geldt alleen voor de dag waarop je ziek bent gemeld. Een geplande afwezigheid, zoals ziekenhuisbezoek of langere afwezigheid, kun je wel in één keer doen. Dit geef je ook telefonisch door op het nummer 078 ­- 618 29 78.

Wanneer je je afmeldt voor een schoolexamentoets, meld je deze afwezigheid óók bij jouw teamleider.


Tussentijds naar huis
Als je voor het einde van de dag ziek naar huis wilt, meld je je bij de leerlingenbalie. Daar bellen wij je ouder/verzorger. Alleen met hun toestemming mag je naar huis.

Aanvraag verlof
Alle verzoeken voor verlof gaan via het verlofformulier. Deze vult de ouder/verzorger tijdig in.

Ongeoorloofd verzuim en te laat komen
Je bent verplicht alle lessen van het lesrooster te volgen. Als je te laat bent of spijbelt kan dit gevolgen hebben.

Lees meer informatie over absentie en verlof in de schoolgids VWO.

Absentie en verlof

bottom of page