patroon_header_vwo.png
header_vwo_absentie.png

Ziekmelding
Ben je ziek? Dan geeft je ouder/verzorger dit vóór aanvang van de lestijd telefonisch door op het nummer 078 ­- 618 29 78. Ben je afwezig zonder melding? Dan nemen wij contact op met je ouder/verzorger.

De ziekmelding geldt alleen voor de dag waarop je ziek bent gemeld. Een geplande afwezigheid, zoals ziekenhuisbezoek of langere afwezigheid, kun je wel in één keer doen. Dit geef je ook telefonisch door op het nummer 078 ­- 618 29 78.

Wanneer je je afmeldt voor een schoolexamentoets, meld je deze afwezigheid óók bij jouw teamleider.


Tussentijds naar huis
Als je voor het einde van de dag ziek naar huis wil, meld je je bij de leerlingenbalie. Daar bellen wij je ouder/verzorger. Alleen met hun toestemming mag je naar huis.

Aanvraag verlof
Alle verzoeken voor verlof gaan via het verlofformulier. Deze vult de ouder/verzorger tijdig in.

Ongeoorloofd verzuim en te laat komen
Je bent verplicht alle lessen van het lesrooster te volgen. Als je te laat bent of spijbelt kan dit gevolgen hebben.

Lees meer informatie over absentie en verlof in de schoolgids VWO.