top of page
Stedelijk Dalton Lyceum VMBO  Wij zijn een praktische daltonschool met extra aandacht voor jou. Samen ontdekken we wat jij leuk vindt en waar jij in wil groeien. Dat alles doen we in een veilige en warme omgeving waarin jij jezelf mag zijn. We hebben kleine klassen zodat we je goed kunnen helpen om het beste uit jezelf te halen.
Stedelijk Dalton Lyceum VMBO  Wij zijn een praktische daltonschool met extra aandacht voor jou. Samen ontdekken we wat jij leuk vindt en waar jij in wil groeien. Dat alles doen we in een veilige en warme omgeving waarin jij jezelf mag zijn. We hebben kleine klassen zodat we je goed kunnen helpen om het beste uit jezelf te halen.

INFORMATIE
VMBO

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

INFORMATIE
VMBO

Daltonuren

Extra ondersteuning

Kleine klassen
Alle aandacht voor jou

Ondersteuning
Begeleiding op maat


Niveau per vak
Maatwerk examens

Schoolgids 2023/2024

Alle informatie over VMBO

Stedelijk Dalton Lyceum VMBO  Wij zijn een praktische daltonschool met extra aandacht voor jou. Samen ontdekken we wat jij leuk vindt en waar jij in wil groeien. Dat alles doen we in een veilige en warme omgeving waarin jij jezelf mag zijn. We hebben kleine klassen zodat we je goed kunnen helpen om het beste uit jezelf te halen.

Begeleiding op maat

Samen kijken we naar jouw behoeften en ontwikkeling. Zo staat de mentor altijd voor je klaar. Wanneer je een extra steuntje in de rug kan gebruiken, hebben we ook diverse interne en externe begeleiders. Zij helpen je graag verder.

Mentor
De mentor is je eerste aanspreekpunt en ondersteunt je op school. Regelmatig heb je een mentoruur, waar extra aandacht wordt besteed aan jouw studievaardigheden (zoals planning en aanpak van huiswerk), hoe het met jou gaat en hoe je omgaat met anderen.

Wanneer je ouder/verzorger een vraag heeft, of ons iets wil mededelen over bijzondere omstandigheden, dan kunnen ze het beste contact opnemen met jouw mentor.


Gesprekken ouder
Elk schooljaar beginnen we met een startgesprek. Dit is een uitgebreid gesprek met jou en je ouder/verzorger. Samen spreken we af wat we van elkaar verwachten en wanneer we contact hebben. Deze afspraken vinden we belangrijk omdat we het beste voor jou willen. Na elke periode is er een rapportbespreking. Soms met vakdocenten en soms een driehoeksgesprek, waarin jij de leiding neemt en vertelt aan je ouder/verzorger en je mentor over de voortgang op school.

Decanen
Decanen helpen jou bij het kiezen van profielen en keuzevakken. Ook helpen ze je verder met de keuze van je vervolgopleiding.

Extra ondersteuning
Als jij, je ouder/verzorger of je mentor merken dat je extra hulp nodig hebt en dit zelf niet voldoende kan bieden, dan kan je extra ondersteund worden op school door bijvoorbeeld diverse interne coaches.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator denkt mee en organiseert de ondersteuning die bij jou past. Deze ondersteuning kan van zowel binnen als buiten de school komen.

Ondersteuningsteam
De zorgcoördinator bespreekt regelmatig met het ondersteuningsteam over leerlingen die extra hulp nodig hebben. Dit team bestaat uit meerdere specialismen, zoals de schoolarts en diverse coaches.  

 

Vertrouwenspersoon
Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als je een probleem hebt, wat je met niemand anders kunt of wilt bespreken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Coaches
Binnen onze school zijn er diverse coaches, die jou kunnen ondersteunen. Zo hebben wij een leercoach, die je op weg kan helpen bij leerproblemen, een gedragscoach die inspringt bij bijv. ADHD of autisme en een coach voor extra Nederlandstalige ondersteuning. Daarnaast is er ook de OK coach (ouder-kind coach vanuit het Sociaal Wijkteam) bij ons aangesloten. Deze coach kan je helpen met persoonlijke kwesties zoals eenzaamheid of somberheid. Bij deze coach kan ook jouw ouder/verzorger voor hulp terecht.

Dyslexie / Dyscalculie
Op basis van een orthopedagogische rapportage kan jij gebruikmaken van onze extra faciliteiten, bij­voorbeeld in de vorm van extra tijd of toetsen op de computer.

Faalangst
Wanneer je verschijnselen van faalangst vertoont, bieden wij je een faalangstreductietraining aan.

Jeugdpsycholoog
De jeugdpsycholoog is er voor jou en je ouder/verzorger. Je kan hier terecht voor training, coaching, behandeling en advies.

Schoolarts
Jeugdgezondheidszorg begeleidt je groei en ontwikkeling. Dat doen ze onder andere door je te onderzoeken. Als je vaak ziek bent, is het soms goed om met de schoolarts te praten. Wij kijken dan samen hoe we je kunnen helpen. Je ouder/verzorger kan ook zelf contact opnemen als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SVW passend onderwijs Dordrecht). Deze organisatie zorgt voor onderwijs op maat.

 

DSO 

Wanneer er sprake is van aantoonbare ondersteunings­behoeftes, kun je in aanmerking komen voor onze DSO-klas. Deze kleine klas, die in samenwerking met Yulius wordt vormgegeven, biedt meer structuur en een vaste omgeving. In deze klas bereiden we je voor op een plek in een reguliere klas of in het leerwerktraject in de bovenbouw. Lees hier meer.

 

Samenwerking Jongerenwerk 

Jongerenwerkers van R-newt @ school slaan een brug tussen de leefdomeinen school, thuis, de wijk en online. Een jongerenwerker vangt veel signalen op over de trends en ontwikkelingen buiten de school. Zij kunnen meer jongeren bereiken en eerder helpen. Signalen van docenten of andere schoolmedewerkers kunnen makkelijker met de jongerenwerker worden gedeeld. Lees hier meer.


Kijk voor de e-mailadressen en telefoonnummers in de schoolgids VMBO.

Begeleiding op maat

bottom of page