top of page

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

INFORMATIE
ISK

INFORMATIE
ISK

Schoolgids 2023/2024

Alle informatie over ISK

Aanvraag verlof

Download verlofformulier

Vrijwillige ouderbijdrage

Download het volledige overzicht

Begeleiding op maat

Samen kijken we naar jouw behoeften en ontwikkeling. Zo staat de mentor altijd voor je klaar. Wanneer je een extra steuntje in de rug kan gebruiken, hebben we ook diverse interne en externe begeleiders. Zij helpen je graag verder.

Individueel trajectplan (ITP)
Wanneer je op onze school komt, word je in de eerste rapportperiode getoetst op kennis en vaardigheden. We inventariseren jouw mogelijkheden op het gebied van taal, rekenen en leren. Op basis daarvan kiezen we een leerrichting. Dit kan altijd worden bijgesteld. Bij een leerachterstand stellen we een handelingsplan op en volg je gerichte programma’s om de achterstand weg te werken.

Mentor
De mentor is je eerste aanspreekpunt en ondersteunt je op school. Iedere week heb je een mentoruur, waar extra aandacht wordt besteed aan jouw studievaardigheden (zoals planning en aanpak van huiswerk), hoe het met jou gaat en hoe je omgaat met anderen.

Wanneer je ouder/verzorger een vraag heeft, of ons iets wil mededelen over bijzondere omstandigheden, dan kunnen ze het beste contact opnemen met jouw mentor.


In-, door- en uitstroom coördinator
Zij helpt jou bij het kiezen van profielen en keuzevakken. Ook kan zij je helpen met je verdere keuzes van je vervolgopleiding.

Gesprekken ouder/voogd
Elk schooljaar beginnen we met een algemene voorlichtingsavond. Naast deze voorlichtingsavond zijn er door het jaar heen ouderavonden en informatie­avonden. Op de ouderavonden reikt je mentor het rapport uit, bespreekt jouw resultaten en jouw doelen voor de komende periode.

Extra ondersteuning
Als je mentor merkt dat je extra hulp nodig hebt en dit zelf niet voldoende kan bieden, dan kan je extra ondersteund worden op school door interne coaches. Jouw mentor bespreekt dit dan met de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator denkt mee en organiseert de ondersteuning die bij jou past. Deze ondersteuning kan van zowel binnen als buiten de school komen.

Vertrouwenspersoon
Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als je een probleem hebt, wat je met niemand anders kunt of wilt bespreken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Ondersteuningsteam
De zorgcoördinator bespreekt regelmatig met het ondersteuningsteam leerlingen die extra hulp nodig hebben. Dit team bestaat uit de teamleider, de psycholoog, schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts.

Schoolarts
Jeugdgezondheidszorg begeleidt de groei en ontwikkeling van jou. Dat doen ze onder andere door je te onderzoeken. Als je vaak ziek bent, is het soms goed om met de jeugdarts te praten. Wij kijken dan samen hoe we je kunnen helpen. Je ouder/verzorger kan ook zelf contact opnemen als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SVW passend onderwijs Dordrecht). Deze organisatie zorgt voor onderwijs op maat voor iedereen.

Orthopedagoog
De orthopedagoog onderzoekt stoornissen bij het leren en is betrokken bij het testen daarvan. Zij geeft advies aan jou, de docenten en schoolleiding. De orthopedagoog maakt deel uit van het ondersteunings­team (OT).

Logopedist
De logopedist ondersteunt jou met taal­- en spraak­problemen.

Kijk voor de e-mailadressen en telefoonnummers in de schoolgids ISK.


 

Begeleiding op maat

bottom of page