Tweetalig Onderwijs (TTO) op de Overkampweg

 

Op het Stedelijk Dalton Lyceum bestaat al geruime tijd de mogelijkheid voor het kiezen van tweetalig onderwijs op gymnasium of atheneum niveau (tvwo). Het tvwo sluit daarmee aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Door de eenwording van Europa en de ontwikkeling van internationaal toegankelijke netwerken zoals Internet raken we steeds meer gewend buiten de Nederlandse grenzen te kijken. Studeren of stage lopen in het buitenland is in het wetenschappelijk onderwijs al gebruikelijk geworden. Bovendien wordt in het wetenschappelijk onderwijs steeds meer gewerkt met Engelstalige boeken. Ook de internationalisering van de school, zoals de toenemende kontakten met scholen in het buitenland en de hiermee gepaard gaande leerlingenuitwisseling, vraagt om een goede beheersing van de Engelse taal.

De leerstofinhoud is in het tvwo gelijk aan die van het gewone vwo. Tvwo-leerlingen behalen na zes jaar dan ook een 'gewoon' vwo-diploma. Bij het tweetalig onderwijs wordt Engels toegepast als instructie- en omgangstaal bij ongeveer de helft van het aantal vakken.

Daarbij worden ook Engelstalige methodes gebruikt. De andere vakken worden 'gewoon' in het Nederlands gegeven.
Aan het einde van leerjaar vwo-4 wordt het tweetalig onderwijs deels afgesloten met een 'Cambridge Advanced English' examen.
In de laatste twee leerjaren van het tweetalige vwo krijgen de leerlingen bijna alle vakken in het Nederlands maar volgen ze nog wel extra lessen Engels ter voorbereiding op het internationaal erkende IB-examen (International Baccalaureate). Daarmee worden ze 'near native speaker', wat zoveel wil zeggen als 'het Engels nog nèt niet zo beheersend als iemand van wie het de moedertaal is'.

Om te kunnen worden toegelaten tot het vwo moet een leerling een positief advies van de basisschool op zak hebben, minimaal een vwo-advies en een taalscore van minimaal 75. De definitieve beslissing wordt genomen na een een intake gesprek.
Omdat deze opleiding extra kosten met zich meebrengt, wordt voor tweetalig onderwijs in klas 1 t/m 3 een extra ouderbijdrage gevraagd van 350 euro.

Stichting Leergeld Drechtsteden kan, afhankelijk van het inkomen van de ouders een bijdrage aan de schoolkosten leveren. Meer informatie vindt u op www.leergelddrechtsteden.nl.

 

 

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Leerling
Groep 7 & 8
Ouders
Contact
Organisatie
College van bestuur
Algemeen
Raad van Toezicht
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |