Over ons

Wil je meer weten over het Stedelijk Dalton Lyceum? 

Het Stedelijk Dalton Lyceum wil een Daltonschool zijn: waar het vertrouwen in elkaar zorgt voor een goede werksfeer tussen leerlingen en docenten; die de leerlingen laat kennis maken met de wereld om hen heen; die een leefgemeenschap is waarin leerlingen, docenten en ondersteunend personeel samenwerken; die de leerlingen meer meegeeft dan een diploma alleen.

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een school met een structureel hoog onderwijsrendement. De leerlingen zijn daarnaast na het behalen van hun diploma goed voorbereid op hun vervolgopleidingen en op hun toekomstige carrière. Het onderwijsaanbod is onderscheidend en gericht op de meest recente ontwikkelingen binnen onze maatschappij. Het Vakcollege, tweetalig onderwijs en een zware ICT-inzet in het onderwijs zijn hier de trekkers.

Er is op elke vestiging structureel veel aandacht voor (CSM) Cultuur, Sport en Maatschappij; de invulling en uitvoering van het programma wordt in grote mate door de leerlingen zelf bepaald en ingevuld.

 

Het Stedelijk Dalton Lyceum

  • is een openbare school, waarin actief aandacht besteed wordt aan de gelijkwaardigheid van alle jongeren, ongeacht milieu, godsdienst, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur, nationaliteit en uiterlijk;
  • is van mening dat leerlingen recht hebben op goed, attractief en innovatief onderwijs;
  • is van mening dat ouders, leerlingen en medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het burgerschap vormingsproces binnen en buiten de school en draagt dit uit;
  • heeft een veilig pedagogisch basisklimaat waarin zowel de leerling als de medewerker zich veilig voelt;
  • heeft haar onderwijskundig beleid gebaseerd op de uitgangspunten van het Dalton onderwijs;
  • besteedt aandacht aan de begrippen duurzaamheid, klimaat en milieuaspecten;
  • vindt dat ouders belangrijke partners zijn voor de school in het volgen van de ontwikkeling van hun kind.

 

 

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |