Nieuws

Algemeen
Opleiding
Sport
Cultuur
Excursies
Het laatste nieuws over het Coronavirus

Verruiming maatregelen vanaf 1 juli

25 juni 2020
Algemeen

25 juni 2020:

Kabinet kondigt verruiming van de maatregelen aan per 1 juli

Het kabinet heeft gisteravond een verruiming van de maatregelen aangekondigd. Vanaf woensdag 1 juli a.s. hoeven leerlingen geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling.

Na de zomervakantie kunnen alle leerlingen weer naar school komen met een grotendeels normaal rooster. Wel zijn er nog beperkingen, die voortvloeien uit de inmiddels bekende RIVM-richtlijnen: leerlingen en onderwijspersoneel uit risicogroepen of met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona worden geacht thuis te blijven en te werken.

Op de locaties blijven we tot de zomervakantie het huidige rooster gebruiken.

Voor meer informatie kun je terecht bij je mentor.

 

26 mei 2020:

Vanaf 3 juni locaties weer beperkt toegankelijk

Vanaf 3 juni a.s. starten op de locaties weer de lessen op school, maar beperkt. Niet alle leerlingen kunnen tegelijkertijd naar school komen, omdat hiervoor de lokalen veel te klein zijn. Er zullen per klas maximaal negen leerlingen in een lokaal passen, soms zelfs minder. De verplichte 1,5 meter afstand van elkaar en van alle medewerkers moet iedereen strikt naleven.

Na overleg met de medezeggenschapsraad zijn voor elke locatie startdocumenten gemaakt. Deze documenten krijgen alle leerlingen, ouders en alle medewerkers van het SDL.

Als er een wijziging nodig is, dan zal deze wijziging na overleg met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad zo gauw mogelijk worden toegepast.

Voor vragen kun je terecht bij je mentor.

 

07 mei 2020:

Voortgezet Onderwijs vanaf 2 juni weer beperkt open 

Op woensdagavond 6 mei jl. heeft het kabinet definitief besloten dat de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer beperkt open mogen. Dat betekent voor de leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum dat er vanaf 3 juni beperkt les zal worden gegeven op school.
Er wordt eerst een landelijk protocol gemaakt waar alle scholen zich aan moeten houden. Dat protocol zal eind deze week naar de scholen worden gestuurd.
Elke locatie van het Stedelijk Dalton Lyceum zal daarna in overleg met de medezeggenschapsraad een eigen plan maken voor de leerlingen. Zodra dit bekend is, worden alle leerlingen en de ouders daarvan op de hoogte gebracht.

 

08 april 2020:

Slaag-zakregeling examens 2020

Vandaag, 8 april, heeft het ministerie van OCW de slaag-zakregeling bekend gemaakt voor de leerlingen die dit schooljaar eindexamen afleggen.

Tot 4 juni hebben leerlingen de mogelijkheid om het schoolexamen af te ronden. Op die dag wordt dus officieel bekend gemaakt of de leerling is geslaagd of niet.

Na 4 juni kunnen scholen nog binnen een vastgestelde periode leerlingen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van resultaatverbeteringstoetsen die de school baseert op het bestaande pta.

Alle examenleerlingen en ouders krijgen deze week nog bericht van school over wat de slaag-zakregeling precies inhoudt.

 

01 april 2020:

Verlenging van de maatregelen tot en met 28 april

Gisteravond, dinsdag 31 maart, heeft de regering bekend gemaakt dat alle maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Ook de scholen moeten dus gesloten blijven.
Op 21 april neemt het kabinet een besluit over hoe het verder moet na 28 april.

De meivakantie van het Stedelijk Dalton Lyceum begint 18 april en duurt voor de leerlingen tot en met 5 mei. Voor het eind van de meivakantie weten we dus al wat de verdere maatregelen zullen zijn.

Het advies van de regering is ook om voorlopig geen plannen te maken voor de meivakantie en tijdens de meivakantie zoveel mogelijk thuis te blijven.

Na de meivakantie kunnen de examenkandidaten weer verder gaan met het afronden van hun examenonderdelen.

Zodra er meer nieuws is, dan krijgen leerlingen en ouders dat onmiddellijk te horen via mail.

Zorg goed voor jezelf en voor de ander, houd je goed aan alle voorzorgsmaatregelen. We wensen iedereen veel sterkte.

Schoolleiding Stedelijk Dalton Lyceum

 

24 maart 2020:

Centrale eindexamens gaan niet door

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Ze krijgen tot begin juni de tijd om leerlingen hun schoolexamens te laten maken. Het besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen.

"Leerlingen die zakken, krijgen de mogelijkheid van beroep en herkansing", zei Slob in een persmoment. "Er wordt snel meer duidelijk over de voorwaarden hiervan."

Slob benadrukt dat middelbare scholieren een volwaardig diploma krijgen. "Ik wil tegen middelbare scholieren zeggen dat ik goed besef dat dit voor hen een onzekere tijd is", zei Slob.

 

18 maart 2020:

Nieuws voor alle examenkandidaten

Minister Slob heeft gisteren besloten na afstemming met het RIVM dat de schoolexamens op school door kunnen gaan, maar wel onder strikte voorwaarden: Al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven.

Elke examenkandidaat heeft bericht gekregen van school wanneer de toetsen gaan beginnen. Mondelinge toetsen worden digitaal afgenomen.

Er is voor sommige toetsen nog geen oplossing gevonden. Zodra die er zijn, krijgen de examenkandidaten hiervan bericht.

Op school gelden belangrijke regels waar iedereen zich aan moet houden: 2 meter afstand houden van iedereen, in kleine groepjes in een lokaal zitten, en 2 meter uit elkaar zitten. Niet langer op school blijven dan strikt noodzakelijk. Natuurlijk ook geen handen geven, of op een andere manier iemand aanraken, bij hoesten altijd in de elleboog, ook papieren zakdoekjes gebruiken en die meteen weggooien. Lees ook zorgvuldig de berichten van school hierover.

Indien nodig, dan zal de school ook (voor een deel) in de meivakantie open zijn om ervoor te zorgen dat examenkandidaten hun pta-onderdelen af kunnen ronden.

Belangrijke informatie van de minister: In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 4 juli 2020). Het is daarom niet verstandig om vóór 4 juli 2020 een vakantie te plannen.

 

15 maart 2020:

De regering heeft 15 maart besloten dat alle scholen in Nederland dicht moeten tot en met 6 april. Alle locaties van het SDL zijn voor alle lessen en overige activiteiten daarom gesloten tot en met 6 april.
Voor examenleerlingen wordt zo gauw mogelijk een actieplan gemaakt om deze leerlingen op afstand te kunnen begeleiden.
Voor alle andere leerlingen wordt ook gekeken wat de mogelijkheden zijn van op afstand begeleiden.

Er wordt per mail doorgegeven wanneer leerlingen naar school kunnen komen om bijvoorbeeld spullen uit hun kluisje op te halen.

Zodra er meer nieuws is, dan krijgen leerlingen en ouders dat onmiddellijk te horen via mail.

 

12 maart 2020:

Vanuit het RIVM en het kabinet zijn er aangescherpte regels aangekondigd in verband met de uitbraak van het Coronavirus. De regels staat voorlopig vast tot en met 31 maart a.s.

Aanscherping:

Bij verkoudheidsklachten en/of hoesten blijf je thuis. Stel de school op de hoogte.

Voor scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs geldt:

De school sluit niet, maar samenscholingen van meer dan 100 personen gaan niet door. Dat betekent voor ons dat leerlingen zoveel mogelijk ruimte zullen krijgen tijdens de pauzes en leswisselingen.
Per locatie zal naar oplossingen worden gezocht.

Kijk ook zelf regelmatig op de website van het RIVM.

 

8 maart 2020:

Het is en blijft belangrijk dat wij als scholengemeenschap er alles aan doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de gezondheid van leerlingen en personeel en kwetsbare mensen in de samenleving zoveel mogelijk te waarborgen. De school volgt de richtlijnen van het RIVM.
Deze komen op het volgende neer:
- Heb je verkoudheids/griep klachten en ben je in een risico gebied geweest of heeft iemand in je nabijheid (familie of vrienden) het Corona virus, blijf dan thuis totdat je klachten zijn verdwenen en stel de school op de hoogte.

De laatste richtlijnen van het RIVM staan hieronder vermeld. Wil je deze zorgvuldig volgen?
Samen zorgen we er met de andere maatregelen die voorkomen dat we vochtdruppeltjes via de lucht (door hoesten en niezen) naar anderen verspreiden voor dat kwetsbare mensen in onze omgeving (en dus ook jouw kwetsbare familieleden) het virus niet krijgen.

  • Was je handen regelmatig;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geen handenschudden;
  • Raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan;
  • Houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest.

Bedankt voor je medewerking.
Schoolleiding Stedelijk Dalton Lyceum


RIVM 5 maart 2020:
Heb je
• Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius
• Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
o China (inclusief Hong Kong en Macau)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger:
• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
• Je moet hoesten of je bent benauwd
Dan moet je wel bellen met de huisarts.

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuisblijven?
Sommige mensen vragen we om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:
• Huisgenoten van patiënten met COVID-19
• Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Het gaat om de volgende gebieden:
o China (inclusief Hong Kong en Macau)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.

Kijk ook zelf regelmatig op de website van het RIVM.

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |