Wat is onze missie?

 

Het Stedelijk Dalton Lyceum:

  • is een openbare school, waarin actief aandacht besteed wordt aan de gelijkwaardigheid van alle jongeren, ongeacht milieu, godsdienst, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur, nationaliteit en uiterlijk; is van mening dat leerlingen recht hebben op goed, attractief en innovatief onderwijs;

  • is van mening dat ouders, leerlingen en medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het burgerschap vormingsproces binnen en buiten de school en draagt dit uit;

  • heeft een veilig pedagogisch basisklimaat waarin zowel de leerling als de medewerker zich veilig voelt;

  • heeft haar onderwijskundig beleid gebaseerd op de uitgangspunten van het Dalton onderwijs;

  • besteedt aandacht aan de begrippen duurzaamheid, klimaat en milieuaspecten;

  • vindt dat ouders belangrijke partners zijn voor de school in het volgen van de ontwikkeling van hun kind.

 

Gebruik de onderstaande boxen om snel de belangrijkste zaken te ontsluiten

Doelstelling SDL

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een school met een structureel hoog onderwijsrendement.

SDL, onze missie

Onze missie bevat onder andere duurzaamheid, klimaat en milieuaspecten.

Schoolplan, strategie en visie

Klik op deze box om het schoolplan, de strategie en visie te lezen en/of te downloaden. 

Schoolgidsen

Download via deze box de voor u relevante schoolgids.

Privacyverklaring

Hoe gaat het Stedelijk Dalton Lyceum om met persoonsgegevens van de leerlingen?

Jaarstukken

Klik op deze box om de jaarstukken van het Stedelijk Dalton Lyceum te downloaden.

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Leerling
Groep 7 & 8
Ouders
Contact
Organisatie
College van bestuur
Algemeen
Raad van Toezicht
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2019 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |