Zit jij in Groep 7 of 8?

DAAROM DALTON

Er zijn vijf punten die we belangrijk vinden in het Daltononderwijs. We gaan ze even snel met je doornemen. Het is goed om te weten waarom wij de dingen doen die we doen, zoals lesgeven op een manier die jij fijn vindt. Daar komen ze:

  • Keuzevrijheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

INGEWIKKELD? WELNEE!

Dat klinkt allemaal ingewikkeld, maar het is gelukkig simpel. We willen je vrij laten kiezen uit een lijst met mogelijkheden en schoolvakken. Ook vinden we samenwerken belangrijk en moedigen je aan in je eigen tempo te leren.

 

UW KIND NAAR HET STEDELIJK DALTON LYCEUM?

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een Daltonschool waar het vertrouwen in elkaar zorgt voor een goede werksfeer tussen leerlingen en docenten. De school wil de leerlingen kennis laten maken met de wereld om hen heen en een leefgemeenschap zijn waarin leerlingen, docenten en ondersteunend personeel samenwerken.

Het SDL wil de leerlingen meer meegeven dan een diploma alleen!

Op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt al meer dan 25 jaar, met veel succes, onderwijs gegeven dat is gebaseerd op de drie oorspronkelijke Daltonprincipes verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Daaraan zijn tegenwoordig toegevoegd: effectiviteit en reflectie als belangrijke Dalton kernwaarden. Deze principes zijn herkenbaar aanwezig in de organisatie en de dagelijkse onderwijspraktijk.

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een gecertificeerde Daltonschool waarvan de Daltonkwaliteit elke vier jaar door visitaties door de Nederlandse Dalton Vereniging (www.dalton.nl) wordt gewaarborgd.

Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving.

Dalton en vmbo

Het vmbo werkt binnen kleine afdelingen op basis van de Daltonprincipes en het onderwijs is gericht op persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkeling van leerlingen. Het biedt een veilige, kleinschalige en gestructureerde leeromgeving waarbij binding, persoonlijke aandacht en zorg voorop staan. Tijdens Daltonuren wordt aandacht besteed aan onder meer leefstijl, sociale vaardigheden en huiswerkbegeleiding.

Dalton en havo en mavo

In de mavo en de havo wordt gewerkt met lestijden van 70 minuten. Voordelen zijn: minder leswisselingen en beperkt aantal vakken per dag (maximaal 4). Binnen de les is meer variatie in werkvormen mogelijk: werken in tweetallen, groepjes of op de computer.

Tijdens het Daltonuur mag de leerling zelf kiezen bij welke docent hij gaat zitten en aan welk vak hij wil werken. Het is ook mogelijk om extra uitleg te vragen voor een vak waar een leerling niet zo goed in is. Tijdens de Daltonuren kan er ook tijd vrij gemaakt worden voor allerlei activiteiten, zoals de schoolkrant, de leerlingenraad, sport, muziek en kunst.

Dalton en vwo

In het vwo is er iedere dag een Daltonuur van 11.30 tot 12.30 uur. De leerlingen mogen dan zelf een werkplek (lokaal, stilteruimte, mediatheek) kiezen en bepalen aan welke opdracht ze gaan werken en met wie ze die opdracht gaan maken. In alle lokalen zijn docenten aanwezig, die leerlingen ondersteunen wanneer zij daarom vragen. De leerlingen kunnen de Daltonuren benutten voor het maken van taken (individueel of in samenwerkingsverband), huiswerk en werkstukken. Ze kunnen ook practica doen en een docent om extra uitleg vragen.

Tijdens de Daltonuren kunnen de leerlingen ook terecht in de mediatheek of computerlokalen om zelfstandig informatie op te zoeken, o.a. op internet. In de bovenbouw moeten de leerlingen praktische opdrachten en handelingsdelen zelfstandig of samen met medeleerlingen verrichten. Deze opdrachten zijn onderdeel van het schoolexamen.

 

Dalton vakcollege, VMBO KB, VMBO BB

Leerparkpromenade

HAVO, tweetalig HAVO, MAVO, VMBO GL

Kapteynweg

VWO, Tweetalig VWO

Overkampweg

Aanmelding

Download het aanmeldingsdocument

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Leerling
Groep 7 & 8
Ouders
Contact
Organisatie
College van bestuur
Algemeen
Raad van Toezicht
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |