Wat is onze doelstelling?

 

Ambitie: Wat voor school wil het Stedelijk Dalton Lyceum zijn?

Het Stedelijk Dalton Lyceum wil een Daltonschool zijn: waar het vertrouwen in elkaar zorgt voor een goede werksfeer tussen leerlingen en docenten; die de leerlingen laat kennis maken met de wereld om hen heen; die een leefgemeenschap is waarin leerlingen, docenten en ondersteunend personeel samenwerken; die de leerlingen meer meegeeft dan een diploma alleen.

 

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een school met een structureel hoog onderwijsrendement.

De leerlingen zijn daarnaast na het behalen van hun diploma goed voorbereid op hun vervolgopleidingen en op hun toekomstige carrière. Het onderwijsaanbod is onderscheidend en gericht op de meest recente ontwikkelingen binnen onze maatschappij. Het Vakcollege, tweetalig onderwijs en een zware ICT-inzet in het onderwijs zijn hier de trekkers.

Er is op elke vestiging structureel veel aandacht voor (CSM) Cultuur, Sport en Maatschappij; de invulling en uitvoering van het programma wordt in grote mate door de leerlingen zelf bepaald en ingevuld.

 

Gebruik de onderstaande boxen om snel de belangrijkste zaken te ontsluiten

Doelstelling SDL

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een school met een structureel hoog onderwijsrendement.

SDL, onze missie

Onze missie bevat onder andere duurzaamheid, klimaat en milieuaspecten.

Schoolplan, strategie en visie

Klik op deze box om het schoolplan, de strategie en visie te lezen en/of te downloaden. 

Schoolgidsen

Download via deze box de voor u relevante schoolgids.

Privacyverklaring

Hoe gaat het Stedelijk Dalton Lyceum om met persoonsgegevens van de leerlingen?

Jaarstukken

Klik op deze box om de jaarstukken van het Stedelijk Dalton Lyceum te downloaden.

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Leerling
Groep 7 & 8
Ouders
Contact
Organisatie
College van bestuur
Algemeen
Raad van Toezicht
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2019 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |