Algemene informatie

 

De directie van het Stedelijk Dalton Lyceum

Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een voorzitter College van Bestuur die eindverantwoordelijk is. De locaties hebben een locatiedirecteur die belast is met de leiding van een locatie. Een locatiedirecteur vormt samen met de adjunctdirecteur en de teamleiders de locatieleiding.

 

Inspectie

Rijksinspectiekantoor

Inspecteur Dhr. drs. S.C.A. Kole
Postbus 2730
3500 GS UTRECHT

Vertrouwensinspectieurs

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie als zij melding willen maken van pesten. Het gaat daarbij om klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en discriminatie.

Telefoon: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)
Openingstijden vertrouwensinspecteurs: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

 

Via de onderstaande navigatie vindt u onder andere belangrijke documenten, onze missie en de vakanties.

Documenten

Downloadcenter voor schoolgidsen, brochures, examen-, overgangs-, beleids- en strategische documenten.

Doelstelling SDL

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een school met een structureel hoog onderwijsrendement.

Medezeggenschap

Lees meer over de leerlingen-, medezeggenschaps- en ouderraad.

SDL, onze missie

Onze missie bevat onder andere duurzaamheid, klimaat en milieuaspecten.

Privacyverklaring

Hoe gaat het Stedelijk Dalton Lyceum om met persoonsgegevens van de leerlingen?

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens heeft het SDL nodig? 

Rechten en plichten

De school heeft een leerlingenstatuut opgesteld waarin alle rechten en plichten van de leerling zijn opgenomen.

Vakanties

Bekijk wanneer de roostervrije dagen en de vakanties zijn.

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Leerling
Groep 7 & 8
Ouders
Contact
Organisatie
College van bestuur
Algemeen
Raad van Toezicht
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |