top of page

INFORMATIE
ISK

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

INFORMATIE
ISK

INFORMATIE
ISK

Schoolgids 2023/2024

Alle informatie over ISK

Aanvraag verlof

Download verlofformulier

Vrijwillige ouderbijdrage

Download het volledige overzicht

INFORMATIE
ISK

Ziekmelding
Ben je ziek? Dan geeft je ouder/verzorger vóór aanvang van de lestijd telefonisch door op het nummer 078 - 618 41 88. Ben je afwezig zonder melding? Dan nemen wij contact op met je ouder/verzorger.

De ziekmelding geldt alleen voor de dag waarop je je ziek meldt. Een geplande afwezigheid, zoals ziekenhuisbezoek of langere afwezigheid, kun je wel in één keer doen. Dit geef je telefonisch door op het nummer 078 - 618 41 88.


Tussentijds naar huis
Als je voor het einde van de dag ziek naar huis wilt, meld je je bij de leerlingenbalie. Daar bellen wij je ouder/verzorger. Alleen met hun toestemming mag je naar huis.

Afwezigheid / kort verlof
Afspraken met de tandarts, familiebezoek, rijexamens e.d. plan je zoveel mogelijk in de vakanties of na schooltijd.

Aanvraag langdurig verlof
Alle verzoeken voor verlof gaan via het digitaal verlofformulier. Deze levert de ouder/verzorger tijdig in bij de teamleider.

Ongeoorloofd verzuim en te laat komen
Je bent verplicht alle lessen van het lesrooster te volgen. Als je te laat bent of spijbelt heeft dit gevolgen.

Lees meer informatie over absentie en verlof in de schoolgids ISK.

Absentie en verlof

INFORMATIE
ISK

bottom of page