Absentie en Verlof op het Dalton Vakcollege

 

Een goede verzuimregistratie is van groot belang voor ouders en voor school. Als een kind absent is zonder melding wordt direct met thuis contact opgenomen. Wij willen op die manier voorkomen dat we niet weten waar de kinderen zich bevinden.

 

Ziekmelden

Indien een leerling wegens ziekte niet naar school kan komen geldt de volgende regeling: De leerlingen van alle klassen moeten tussen 7.30 en 8.15 uur telefonisch aan de school absent gemeld worden via telefoonnummer: (078) 7511000. Zodra de leerling weer naar school komt, dient voor de eerste les die hij of zij volgt, een volledig ingevuld absentiebriefje te worden ingeleverd.

Heeft een leerling een afspraak buiten de school (bijvoorbeeld bij de huisarts, tandarts of orthodontist) dan moet er van tevoren een absentiebriefje worden ingevuld en ingeleverd bij de receptiebalie.

De absentiebriefjes kunnen worden gedownload onderaan deze pagina of worden afgehaald bij de balie.

Afwezigheid tijdens de reguliere lessen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Afspraken met tandarts, familiebezoek, rijexamens e.d. dienen zoveel mogelijk in de vakanties of op vrije momenten plaats te vinden. Ook andere, door de school georganiseerde activiteiten kunnen bij het verplichte schoolprogramma horen. Hiervoor gelden dus de normale aanwezigheidsregels.


Absentie

Iedere les wordt digitaal of via absentielijsten bijgehouden of leerlingen aanwezig zijn. De mentoren hebben toegang tot een digitaal overzicht over (ziekte)verzuim, maar ook over de ‘te laat’ en de ‘er uit gestuurd’ meldingen.

 

Verlof

Verlof aanvragen is mogelijk als daar duidelijke redenen voor zijn. Als dit één dag betreft, dan dient u dit minimaal één week van te voren schriftelijk aan te vragen bij de teamleider. Indien de aanvraag een verzoek is voor meerdere dagen, dient u dit minimaal 4 weken vooraf schriftelijk aan te vragen bij de teamleider. Een formulier verlofaanvraag vindt u onderaan deze pagina.

 

Absentiebriefje

Download het formulier

Verlofaanvraag

Download het formulier

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |