Vacatures Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden en  wordt in 2019 en 2020 geheel vernieuwd vanwege het verstrijken van de opeenvolgende zittingstermijnen van de zittende leden.

Om te beginnen wordt in de eerste helft van 2019 gezocht naar twee leden met deskundigheid op gebied van 1)  Financiën en Bedrijfsleven en 2) Juridisch, Openbaar bestuur en Governance. 

De eerste kandidaat (Financiën en Bedrijfsleven) zal worden benoemd met ingang van 1 juli 2019 en wordt verzocht vanaf maart/april 2019 al informeel mee te draaien. 

De tweede kandidaat (Juridisch, Openbaar bestuur en Governance ) wordt formeel benoemd per 1 oktober 2019 maar wordt verzocht om in juni al deel te nemen aan de vergadering van de Raad van Toezicht.

Vanaf september 2019 zal de werving van de derde kandidaat plaats vinden. Hiervoor geldt dat een kandidaat met expertise op gebied van Personeel en Organisatie  geworven wordt. 

De MR geeft hierbij een bindend advies.


Vacature Applicatiebeheerder

Roozz

Voor een overzicht van vacatures zie de website van Roozz.

RPO Rijnmond

We maken deel uit van RPO Rijnmond, een samenwerkingsverband dat nieuwe leraren opleidt en startende en ervaren leraren begeleidt in hun professionalisering.