De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

Dhr. mr. F. van der Wende

voorzitter Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
nevenfunctie; lid van Bestuur van Stichting Theatrum Vitae Amsterdam, onbezoldigd                  

Dhr. J.B.M. Onderwater

vicevoorzitter/secretaris Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
hoofdfunctie; directeur adviesbureau, bezoldigd
nevenfunctie; ambassadeur International Campagne for Tibet, onbezoldigd
nevenfunctie; ambassadeur Net4kids, onbezoldigd

Dhr. drs. R.J.M. van den Broek

lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
nevenfunctie; RvT-lid van de Borgesiusstichting (primair onderwijs en peuteropvang), bezoldigd
nevenfunctie; RvT-lid van het Jan Tinbergen College te Roosendaal, bezoldigd  

 Mw. mr. F.G. Evenboer-Nijman

lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
hoofdfunctie; Manager Juridische Zaken Levering bij Stedin, bezoldigd

 Dhr. J. Mastik

lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd

Ambtelijk secretariaat Raad van Toezicht:

E. van Assenderp-Rijkhoek 
Postbus 8007 
3301 CA  Dordrecht
Mail


College van Bestuur en Bestuurskantoor:

Bezoekadres:     
Eulerlaan 51   
3328 KS  Dordrecht  

Postadres:

Postbus 8007
3301 CA Dordrecht
Tel.: 078-6526568
 Mail