Het VMBO is een vakcollege voor de gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerwegen van het VMBO. Een VMBO–opleiding duurt 4 jaar en bereidt leerlingen voor op een Mbo-opleiding. Leerlingen op onze school kunnen een opleiding volgen in de volgende drie sectoren:

Techniek
- Profiel Produceren, Installeren en Elektro
Zorg & Welzijn
 - Profiel Zorg & Welzijn
Economie
 - Profiel Horeca, Brood & Recreatie
 - Profiel Economie & Ondernemen

In de onderbouw krijgen leerlingen in het vakcollege beroepsgerichte lessen. Op deze manier komen ze vanaf het eerste leerjaar al in aanraking met het beroepsonderwijs en krijgen ze een aantal uren praktijkles.