De afkorting ISK staat voor Internationale Schakel Klas. Internationaal omdat de leerlingen uit vele landen komen.
Schakelklas omdat de leerlingen na het doorlopen van het leertraject bij de ISK worden doorgeschakeld naar een vorm van vervolgonderwijs.