Mw. drs. M.E.M. van der Krogt, voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft een voorzitter van het College van Bestuur benoemd:

De voorzitter van het College van Bestuur is Mw. drs. M.E.M. van der Krogt.
De vz CvB heeft de volgende nevenfuncties:
Lid van bestuur van Coöperatie Kien te Dordrecht, onbezoldigd
Lid van bestuur van Playing for Succes te Dordrecht, onbezoldigd
Lid van de vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht, onbezoldigd

De school wordt bestuurd door de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht. Vanaf augustus 2012 heeft de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht een Raad van Toezicht.