De school:

  •  is een openbare school, waarin actief aandacht besteed wordt aan de gelijkwaardigheid van alle jongeren, ongeacht milieu, godsdienst, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur, nationaliteit en uiterlijk; is van mening dat leerlingen recht hebben op goed, attractief en innovatief onderwijs;
  • is van mening dat ouders, leerlingen en medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het burgerschap vormingsproces binnen en buiten de school en draagt dit uit;
  • heeft een veilig pedagogisch basisklimaat waarin zowel de leerling als de medewerker zich veilig voelt;
  • heeft haar onderwijskundig beleid gebaseerd op de uitgangspunten van het Dalton onderwijs;
  • besteedt aandacht aan de begrippen duurzaamheid, klimaat en milieuaspecten;
  • vindt dat ouders belangrijke partners zijn voor de school in het volgen van de ontwikkeling van hun kind.