Ambitie: Wat voor school willen we zijn?


Het Stedelijk Dalton Lyceum wil een Daltonschool zijn: waar het vertrouwen in elkaar zorgt voor een goede werksfeer tussen leerlingen en docenten; die de leerlingen laat kennis maken met de wereld om hen heen; die een leefgemeenschap is waarin leerlingen, docenten en ondersteunend personeel samenwerken; die de leerlingen meer meegeeft dan een diploma alleen.

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een school met een structureel hoog onderwijsrendement.

De leerlingen zijn daarnaast na het behalen van hun diploma goed voorbereid op hun vervolgopleidingen en op hun toekomstige carrière.  Het onderwijsaanbod is onderscheidend en gericht op de meest recente ontwikkelingen binnen onze maatschappij. Het Vakcollege, tweetalig onderwijs en een zware ICT-inzet in het onderwijs zijn hier de trekkers.

Er is op elke vestiging structureel veel aandacht voor (CSM) Cultuur, Sport en Maatschappij;  de invulling en uitvoering van het programma wordt in grote mate door de leerlingen zelf bepaald en ingevuld.