College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft een voorzitter van het College van Bestuur benoemd:

De voorzitter van het College van Bestuur is Mw. drs. M.E.M. van der Krogt.
De vz CvB heeft de volgende nevenfuncties:
Lid van bestuur van Coöperatie Kien te Dordrecht, onbezoldigd
Lid van bestuur van Playing for Succes te Dordrecht, onbezoldigd
Lid van de vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht, onbezoldigd

De school wordt bestuurd door de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht. Vanaf augustus 2012 heeft de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht een Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

Dhr. mr. F. van der Wende

voorzitter Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
nevenfunctie; lid van Bestuur van Stichting Theatrum Vitae Amsterdam, onbezoldigd                  

Dhr. J.B.M. Onderwater

vicevoorzitter/secretaris Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
hoofdfunctie; directeur adviesbureau, bezoldigd
nevenfunctie; ambassadeur International Campagne for Tibet, onbezoldigd
nevenfunctie; ambassadeur Net4kids, onbezoldigd

Dhr. drs. R.J.M. van den Broek

lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
nevenfunctie; RvT-lid van de Borgesiusstichting (primair onderwijs en peuteropvang), bezoldigd
nevenfunctie; RvT-lid van het Jan Tinbergen College te Roosendaal, bezoldigd  

 Mw. mr. F.G. Evenboer-Nijman

lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
hoofdfunctie; Manager Juridische Zaken Levering bij Stedin, bezoldigd

 Dhr. J. Mastik

lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd

Ambtelijk secretariaat Raad van Toezicht:

E. van Assenderp-Rijkhoek 
Postbus 8007 
3301 CA  Dordrecht
Mail


College van Bestuur en Bestuurskantoor:

Bezoekadres:     
Eulerlaan 51   
3328 KS  Dordrecht  

Postadres:

Postbus 8007
3301 CA Dordrecht
Tel.: 078-6526568
 Mail

 

Directie

Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een voorzitter College van Bestuur die eindverantwoordelijk is.  De locaties hebben een locatiedirecteur die belast is met de leiding van een locatie.  Een locatiedirecteur vormt samen met de adjunctdirecteur en de teamleiders de locatieleiding. Inspectie Rijksinspectiekantoor Inspecteur Dhr. drs. S.C.A. Kole Postbus 2730 3500 GS  UTRECHT

 

Vertrouwensinspecteurs

Telefoon: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief) 
Openingstijden vertrouwensinspecteurs: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie als zij melding willen maken van pesten. Het gaat daarbij om klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en discriminatie.