Directie

Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een voorzitter College van Bestuur die eindverantwoordelijk is.  De locaties hebben een locatiedirecteur die belast is met de leiding van een locatie.  Een locatiedirecteur vormt samen met de adjunctdirecteur en de teamleiders de locatieleiding. Inspectie Rijksinspectiekantoor Inspecteur Dhr. drs. S.C.A. Kole Postbus 2730 3500 GS  UTRECHT

 

Vertrouwensinspecteurs

Telefoon: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief) 
Openingstijden vertrouwensinspecteurs: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie als zij melding willen maken van pesten. Het gaat daarbij om klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en discriminatie.