Spanje (Bilbao)

Met ingang van dit schooljaar zal de uitwisseling van de tweetalige leerlingen plaatsvinden met een school in Spanje (Bilbao).

Contacten met Denemarken en San Marino

Als onderdeel van een tweetalige opleiding moeten leerlingen in contact komen met leeftijdsnoten in het buitenland. Als Stedelijk Dalton Lyceum haddn wij contacten met de Vestre Skole in Mittelfart, Denemarken en Scuola Secondaria Superiore in de republiek van San Marino. Leerlingen legden via internet contact en werkten aan gezamenlijke projecten, zowel online als in de derde klas ook offline. Gedurende een week verbleven de leerlingen in gastgezinnen in het buitenland en draaiden mee in het gezin en op school. Ook wij verwelkomden de buitenlandse leerlingen op het Stedelijk Dalton Lyceum en lieten hen Dordrecht zien.
Het leuke aan een uitwisseling is het leren over en van andermans cultuur, waarmee je een spiegel wordt voorgehouden over je eigen cultuur. Het is een leerzame, soms spannende maar vooral hele leuke onvergetelijke ervaring waar wel een extra kostenplaatje aan vasthangt. 

Uitwisseling met Highschool in Merced, Californië.

In het vijfde leerjaar gaan de IB-leerlingen op uitwisseling. Sinds 2009 is de Uitwisseling met een Amerikaanse school in Merced, Californië.
Gedurende een week worden de leerlingen onderdeel van een Amerikaans gezin en deel van hun gewone leven. In het eerste weekend van de reis staat vooral het gezinsleven centraal, in de weekdagen het schoolleven op een Amerikaanse highschool. Zowel schriftelijk (in een travellogue) als beeldend (in een film) doen de leerlingen verslag van hun ervaringen. Het tweede weekend van de uitwisseling wordt dan nog doorgebracht in de stad San Francisco. Eenmaal thuis vindt de voorbereiding op het tegenbezoek plaats.
Voor beide partijen zijn juist de verschillen in cultuur aantrekkelijke ‘eye-openers’, daarnaast biedt de natuur van Amerika en de cultuur/geschiedenis van Nederland aan elke partij nog iets extra’s.