De locatie directie wordt gevormd door de heer L. Gerrits (staand, rechts), ondersteund door adjunct directeur de heer E. Zomervrucht (staand links).  Zij worden ondersteund door drie teamleiders: de heer J. Verbraak, teamleider onderbouw; de heer F. Baas, teamleider middenbouw en de heer M. Pieterse, teamleider bovenbouw (zittend van links naar rechts).

Contact opnemen

U kunt natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen met iemand van de schoolleiding. Als het niet zo'n haast heeft, kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.