ledere klas krijgt een leraar toegewezen als mentor. In de brugklas begeleidt de mentor de leerlingen tijdens het wekelijkse mentoruur en het - eveneens wekelijkse - studielesuur. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Dat wil zeggen dat hij of zij de ouders informeert over de vorderingen van hun kinderen. Maar met name in de brugklas doet de mentor veel meer dan dat. Hij of zij is wegwijzer (vaak letterlijk!), helpende hand, troostende schouder en stimulerende coach. En natuurlijk moet de mentor soms ook corrigeren en terechtwijzen. Een taakomschrijving die de meeste ouders / verzorgers niet vreemd zal voorkomen.
Elke brugklas krijgt, naast de mentorleraar, ook twee leerlingmentoren toegewezen: ouderejaars (vaak vierdeklassers) die de ervaringen die ze in drie jaar hebben opgedaan binnen het Stedelijk Dalton Lyceum graag willen delen met de 'groentjes'. Zij ondersteunen de brugklasmentor bij zijn / haar werkzaamheden, ze zijn aanspreekpunt over schoolorganisatorische zaken en geven praktische studietips. Om leerlingmentor te mogen worden, moet je wèl eerst op cursus.