Zorgcoördinator

Mw. A. le Bruin coördineert het zorgteam. Op dit team kan een beroep gedaan worden als er sprake is van een probleem dat niet door de mentoren (of een andere docent) kan worden opgelost. In dit zorgteam zitten ook de counselor en de schoolmaatschappelijk werker.

Counselor

In kamer 144 houden de counselors, mw. C. Middendorp en mw. L. Weijzen, zitting. Daar kunnen leerlingen terecht wanneer ze een probleem hebben dat ze met niemand anders kunnen of willen bespreken. De counselor biedt een luisterend oor en zoekt met de leerling naar een oplossing of verwijst naar de schoolmaatschappelijk
werker of een andere externe deskundige.

Schoolmaatschappelijk werker

Twee dagen per week is de schoolmaatschappelijk werker, mw. S. van Houcke, aanwezig in kamer 203. Leerlingen en ouders kunnen daar terecht met problemen met betrekking tot het geestelijkwelbevinden, de thuissituatie, de opvoeding en dergelijke.

Begeleiding bij individuele taalachterstand en dyslexie

Coördinator dyslexie: dhr R. Passchier.  Voor leerlingen met dyslexie geeft de school op basis van een orthopedagogische rapportage extra faciliteiten, bijvoorbeeld in de vorm van extra tijd. Alle toetsen worden afgedrukt in lettertype Arial 12.

Faalangstreductietraining

Faalangstreductietraining wordt ingezet als leerlingen aanwijsbare verschijnselen van faalangst vertonen.