Het Stedelijk Dalton Lyceum is een officieel erkende daltonschool. Bij het onderwijs en de begeleiding gaan we uit van de daltonbeginselen: zelfstandigheid | samenwerken | verantwoordelijkheid | doelmatigheid | reflectie. Dat betekent dat we vanaf de brugklas aandacht besteden aan het leren van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen studeren en effectief te kunnen samenwerken.We leren de leerlingen eigen verantwoordelijkheid te dragen door ze binnen zekere grenzen eigen keuzes te laten maken. Dit proces wordt vanaf de brugklas intensief begeleid.

Dalton in de praktijk

Op de locatie Overkampweg is er iedere dag een daltonuur van 11.30 tot 12.30 uur. De leerlingen mogen dan zelf een werkplek kiezen en bepalen aan welke opdracht ze gaan werken en met wie ze die opdracht gaan maken. In alle lokalen zijn docenten aanwezig, die de werksfeer bewaken en leerlingen ondersteunen wanneer zij daarom vragen. De leerlingen kunnen de daltonuren benutten voor het maken van taken, huiswerk en een docent om extra uitleg vragen.

Tijdens de daltonuren kunnen de leerlingen ook terecht in de mediatheek of computerlokalen om zelfstandig informatie op te zoeken, onder andere op het internet. 
In de bovenbouw moeten de leerlingen praktische opdrachten en handelingsdelen zelfstandig of samen met medeleerlingen verrichten. Deze opdrachten zijn onderdeel van het schoolexamen.