Aanmelding en toelating 1e leerjaar

De aanmelding voor het eerste leerjaar op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt uitsluitend geregeld door de basisscholen, gebruik makend van het Portfolio Voortgezet Onderwijs Dordrecht.
Voor de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de basisschool, ondersteund door de cito-score en het leerlingvolgsysteem. Indien een van deze gegevens afwijkt van het advies, zal contact worden opgenomen met de basisschool. De school kan dan na overleg besluiten tot een plaatsing binnen een andere afdeling.

Elke leerling met een minimaal advies van havo-vwo heeft ook de keuze voor het volgen van een tweetalige opleiding. Alle leerlingen die zich inschrijven voor deze tweetalige opleiding worden na aanmelding op onze locatie nog opgeroepen voor het maken van een intake-test waaruit een plaatsingsadvies volgt.

Aanmelding andere leerjaren
Voor aanmeldingen voor andere leerjaren door verhuizing of verandering van school of opleiding, moet een afspraak gemaakt worden met de teamleider/coördinator van de betreffende locatie en opleiding.
Basisschooladvies       Plaatsing mogelijk
 op locatie
  Onderwijstype
           
Vwo (atheneum en
gymnasium)
    Overkampweg   Regulier vwo / 
tweetalig vwo
           
 Vwo - havo     Overkampweg en Kapteynweg   Regulier vwo - tweetalig
vwo (Overkampweg)
Havo (Kapteynweg)
           
 Havo      Kapteynweg    Havo
Basisschooladvies       Plaatsing mogelijk
 op locatie
  Onderwijstype
           
Vwo (atheneum en
gymnasium)
    Overkampweg   Regulier vwo / 
tweetalig vwo
           
 Vwo - havo     Overkampweg en Kapteynweg   Regulier vwo - tweetalig
vwo (Overkampweg)
Havo (Kapteynweg)
           
 Havo      Kapteynweg    Havo