Bevordering

Bevordering naar een volgend leerjaar vindt op het Stedelijk Dalton Lyceum plaats op basis van de studieresultaten gedurende het gehele jaar in alle vakken. De overgangsvergadering neemt de bevorderingsbeslissingen, daarbij rekening houdend met behaalde cijfers en getoonde studiehouding, maar vooral ook met een prognose m.b.t. de kans van slagen in het volgend cursusjaar of examen. 
Het is niet zonder meer toegestaan in een zelfde leerjaar van een bepaalde onderwijsafdeling hetzelfde onderwijs voor de tweede maal te volgen. Wanneer een leerling een bepaald leerjaar van dezelfde onderwijsafdeling heeft gedoubleerd wordt hem toegestaan in het onmiddellijk daarop volgende leerjaar van die onderwijsafdeling gedurende slechts één jaar het onderwijs in dat leerjaar te volgen. 
Bij uitreiking van de rapporten ontvangen de ouders/verzorgers een inschrijfformulier voor de ouderspreekavond. Zij kunnen gesprekken met drie docenten aanvragen. Daarnaast kan een ouder natuurlijk altijd een afspraak maken met de mentor of de sectordirectie voor een individueel gesprek.