Bevorderingsnormen

Programma van toetsing en afsluiting

Het PTA heeft twee functies.
In de eerste plaats is het een document dat bedoeld is om kandidaten, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en het afnemen van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de inspectie.