Deurbeleid

Bij schoolfeesten die buiten de school worden georganiseerd staan docenten bij de deur om de kaartjes en de schoolpassen van de leerlingen te controleren. Leerlingen hebben toegang tot 22.30 uur. Daarna wordt niemand meer toegelaten.  Leerlingen zonder schoolpas of kaartje worden geweigerd. Naast de docenten staan er ook  beveiligingsmedewerkers van de betreffende horecagelegenheid bij de deur.

Alcohol

Vanaf 1 januari 2014 is het in Nederland verboden om aan jongeren onder de 18 alcohol te verkopen. Daarom zal er vanaf dit moment op schoolfeesten aan niemand meer alcohol worden geschonken. Ook niet aan die enkele leerling die ouder is dan 18 jaar.

Als wij constateren dat een leerling gedronken heeft, wordt de toegang tot het feest geweigerd en is deze niet meer welkom bij volgende feesten. Wanneer onderbouw leerlingen hebben gedronken worden de ouders gebeld, zodat zij hun kind op kunnen komen halen. Bij bovenbouw leerlingen wordt er alleen contact met de ouders gezocht wanneer het niet meer verantwoord is de beschonken leerling alleen over straat te laten gaan.

Overige informatie

Er is een garderobe aanwezig waar jassen gratis opgehangen kunnen worden. Er is voldoende ruimte om fietsen te parkeren. Er staan docenten voor de deur met zicht op de fietsen. Deze fietsen staan hier dus relatief veilig. Leerlingen die de dag van het schoolfeest wegens ziekte niet op school zijn geweest, zijn op het schoolfeest niet welkom. Die moeten thuis uitzieken.