Wat verwachten wij van een leerling op het Stedelijk Dalton Lyceum ?
Een Daltonschool wil haar leerlingen leren omgaan met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid en effectief leren samenwerken.
Eigen verantwoordelijkheid betekent ook dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor je eigen leren, maar ook -bijvoorbeeld in samenwerkingsopdrachten- voor het leren van je klasgenoten.
Je begrijpt natuurlijk wel dat we van een vwo-6 leerling meer verwachtingen hebben dan van een brugklasleerling, want er wordt meer van je verwacht naarmate je ouder wordt en... je moet het leren.
Er is echter een aantal basisregels die behoren tot het domein eigen verantwoordelijkheid. Dit zijn regels die vanzelfsprekend lijken, maar soms moeilijk genoeg zijn om je er aan te houden. Het zijn regels die betrekking hebben op orde en netheid, op enige vorm van discipline en op het omgaan met elkaar op onze school.