Een opleiding op gymnasium niveau houdt in dat een leerling naast het reguliere vwo programma onderwijs volgt in de klassieke talen Latijn en Grieks. In de tweede klas wordt begonnen met het vak Grieks. Zowel aan het eind van het eerste als het tweede leerjaar wordt aan de leerling geadviseerd of hij door kan gaan op gymnasiumniveau.
Aan het eind van het derde leerjaar volgt de keuze voor een gymnasium- of atheneumvoortzetting in de tweede fase. Het gymnasiumprogramma is qua studielast zwaarder dan het atheneumprogramma: Latijn of Grieks is verplicht, terwijl een tweede klassieke taal in de studielast kan worden opgenomen.

In plaats van Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), een verplicht vak op het atheneum, krijgen de gymnasiumleerlingen het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV).

Waarom gymnasium?
Een gymnasiumdiploma geeft toelating tot alle studies aan de universiteit en HBO. Voor een aantal van deze studierichtingen is kennis van de klassieke talen gewenst: rechten, journalistiek, talen, marketing. Belangrijker is echter dat een gymnasiumopleiding je in contact brengt met ontwikkelingen in het denken en doen van kunstenaars, wetenschappers en politici uit de Klassieke Oudheid.
Onze Westerse samenleving steunt voor een groot deel op de grondslagen die door de Grieken en Romeinen zijn gelegd. Kennis hiervan draagt bij tot het waarderen van onze cultuur. 

Daarom richt het moderne gymnasiale onderwijs zich naast het vertalen ook op de kennis van en begrip voor de klassieke cultuur en haar invloed op latere tijden. Ter vergelijking: bij het onderwijs in de moderne vreemde talen ligt het accent steeds meer op de praktische vaardigheden: het omgaan met de taal in de praktijk. 

Extra’s
In de klassen 2 t/m 4 wordt elk jaar een extra vakexcursie georganiseerd die aansluit bij het specifieke karakter van de gymnasiumopleiding. Favoriete bestemmingen zijn het Archeon, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, het Valkhofmuseum in Nijmegen en het Allard Piersonmuseum in Amsterdam. In de vijfde klas bezoeken de gymnasiumleerlingen Rome. Om de twee jaar strijden de tweede en derde klassen gymnasium om een wisselbokaal tijdens de Olympische of Pythische Spelen, een wedstrijd met sportieve en culturele onderdelen.