De locatie Overkampweg besteedt veel aandacht aan Cultuur, Sport en Maatschappij. Op die manier wil de school een bijdrage leveren aan de individuele ontplooiing van elke leerling.
In het kader daarvan wordt in elk leerjaar naast de reguliere lessen een zogeheten CSM-programma aangeboden. Hiervoor wordt een vaste middag in het weekprogramma gereserveerd: de CSM middag. Voor de leerlingen van de brugklassen is dit de woensdagmiddag, voor de tweede klassen de maandagmiddag en voor de derde klassen de donderdagmiddag. De CSM-activiteiten op deze middagen starten om 14.20 uur en eindigen meestal rond 16.00 uur, een enkele keer duren ze tot 16.20 uur.
Op de CSM-middagen bezoeken de kinderen bijvoorbeeld voorstellingen (ook van medeleerlingen), doen mee aan sporttoernooien en nemen deel aan dans-, drama- en muziek- projecten die op touw worden gezet in samenwerking met de Stichting Educatie.
Een groot succes zijn de ‘sportclinics’, waarin leerlingen drie woensdagmiddagen achtereen
kennismaken met voor hen minder bekende sporten als golf, sportklimmen en squash.
Naast sport en cultuur vormen ook de maatschappelijke activiteiten een belangrijk onderdeel van het CSM programma. Zo wordt door de leerlingen van onze locatie veel vrijwilligerswerk buiten de school verricht. Een paar voorbeelden: collecteren voor een goed doel, hulptrainer zijn bij een sportclub, meehelpen een vakantiekamp organiseren, zwarte Piet spelen, boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw en wedstrijden fluiten bij de 'F-jes'. Per cursusjaar moet elke leerling minimaal veertig uur aan CSM besteden.
In de loop van hun schoolcarrière bepalen de leerlingen in toenemende mate zelf welke onderdelen ze kiezen. Voor de brugklas geldt dat over het gehele schooljaar verspreid de leerlingen aan ongeveer vijftien verplichte CSM onderdelen deelnemen. Ieder activiteit levert twee uur op. Met vijftien verplichte onderdelen komen de brugklassers op deze manier aan dertig uur. Om de veertig uur te halen, moeten ze dus minimaal vijf facultatieve onderdelen kiezen.