De ouderraad van de locatie Kapteynweg bestaat uit ouders die belangstelling hebben voor het reilen en zeilen van de school. Zij vergaderen ongeveer zeven keer per schooljaar met de schoolleiding.Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt die u hieronder kunt lezen.

Vergaderdata:

17 januari 2018
5 april 2018
7 mei 2018