Naast de kosten voor de schoolboeken vraagt de school nog een jaarlijkse bijdrage voor kosten die niet door de rijksoverheid worden betaald. Hieronder vallen facilitaire kosten, te weten: huurkosten van de kluisjes, schoolpassen, verbruiksmaterialen bij praktische vakken, de kosten van de schoolongevallenverzekering en kosten van de mediatheek.
Daarnaast brengt de school de kosten in rekening voor de introductie, vakexcursies, buitenlesactiviteiten, de bijdrage voor de ouderraad en, indien van toepassing, voor tweetalig onderwijs.
In de factuuromgeving van onze school kunt u verschillende onderdelen uitvinken, immers de ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de deelname van de leerling aan het gewone onderwijsprogramma.