Belangrijke wijziging in de Schoolgids

Onder het kopje 'Kantine' hoort voortaan de onderstaande tekst
De school stimuleert dat haar leerlingen gezond eten en drinken, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten.
We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en onze automaten gezond is,de gezonde keuze wordt daardoor de makkelijke keuze.Om deze redenen voldoet de kantine van locatie Kapteynweg aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines voor Scholen.
Onze kantine heeft de volgende basis:
De schoolkantine biedt binnen iedere productgroep een zogenaamde betere keuze aan
(bijv. naast light frisdrank ook water).
De betere keuzes zijn op de meest opvallende plaatsen in de automaten en de uitgiftebalie te vinden.
Zo worden leerlingen gestimuleerd om voor gezondere voeding te kiezen.
Daarnaast is water is altijd beschikbaar. We bieden daarvoor een watertappunt aan.
Eten is alleen toegestaan in de aula en op het schoolplein.
Onze ambitie is dat het aanbod ten minste voldoet aan de richtlijnen voor de zilveren kantineschaal, dat wil zeggen dat het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor  minimaal 60% uit betere keuzes.
Daarnaast bieden we  groente of fruit aan en verleidt de aankleding van de kantine tot een betere keuze.
De school wil gezond eten en drinken door haar leerlingen blijvend stimuleren en ook in de toekomst voldoen aan de richtlijnen van het voedingscentrum.
Daarom wordt het aanbod in de kantine ieder jaar samen met onze cateraar met behulp van de Kantinescan van het voedingscentrum in kaart gebracht.
De uitkomst van deze scan wordt gerapporteerd aan de directie