Organisatie

 
Op de locatie Kapteynweg wordt het onderwijs gegeven door 3 teams:
- Onderbouw: leerjaar 1 en 2
- Middenbouw: leerjaar 3 en 4 mavo.
- Bovenbouw havo: leerjaar 3, 4 en 5 havo

Elk team staat onder leiding van een of twee teamleiders. De algemene leiding van de school berust bij de locatiedirectie.

Teamleiders: 

Leerjaar 1
Dhr. J. Koppelaar                                     
 
Leerjaar 2
Mw. A. van Wesel

Leerjaar 3 en 4 mavo
Dhr. M. Vogelaar

Leerjaar 3 havo
Mw. E. Loock
 
Leerjaar 4 en 5 havo
Mw. E. Aytekin

Locatiedirectie:

Locatiedirecteur
Dhr. L. Jongejans

Adjunct-directeur
Dhr. A. Jimkes

Organisatie en O.O.P.
Mw. van der Klooster