Algemeen              

De mavo en de havo zijn vooropleidingen voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Onze school wil de leerlingen daar goed op voorbereiden. In de eerste plaats door ze goed onderwijs te geven in de examenvakken, maar ook door de leerlingen door middel van de Daltonaanpak zelfstandig te leren studeren.
 

Huiswerkarme tweejarige brugperiode

De leerlingen die in het eerste leerjaar starten op locatie Kapteynweg, worden op basis van het LVS, de CITO-score en in overleg met de groepsleerkracht van de basisschool in een mavo/havo- of  een havo/vwo-brugklas geplaatst. Ook in het tweede leerjaar zitten de leerlingen nog in zo’n dakpanklas, daarna gaan ze verder op de mavo- of de havo-afdeling. Sommige leerlingen gaan verder op een andere locatie op de vwo-afdeling of met een beroepsgerichte leerweg van het vmbo.
In de brugperiode wordt veel aandacht besteed aan het leren leren.  Dit gebeurt met name in de studieuren. In het eerste leerjaar hebben de leerlingen zoveel studieuren per week dat zij bijna al hun huiswerk op school onder begeleiding kunnen doen.
 

Activerende didactiek 

In de lessen wordt niet alleen gedoceerd, maar worden veelvuldig activerende werkvormen toegepast. Leerlingen mogen veel zelfstandig werken en met elkaar samenwerken. Daarom is gekozen voor lessen van 70 minuten. Leraren zorgen in die lessen voor afwisseling in werkvormen zodat leerlingen de hele les door actief blijven leren. Ook in de dagelijkse daltonuren werken leerlingen zelfstandig of samen met medeleerlingen aan (vakoverstijgende) opdrachten.
 

Daltonuren

Alle leerlingen hebben vier keer per week een Daltonuur. De leerlingen mogen zelf voor elk Daltonuur kiezen in welk lokaal ze bij welke docent aan een bepaald vak gaan werken. Ze schrijven zich daarvoor digitaal in via Magister. De Daltonuren zijn bedoeld om leerlingen zelfstandig te laten werken aan huiswerk of Daltontaken, maar ook om samen te werken met medeleerlingen of om extra uitleg te vragen aan de leraar. Daltonuren worden ook gebruikt voor remediëren en verrijken.
 

Vaardigheden

Om zelfstandig te kunnen studeren moet je algemene studievaardigheden beheersen. Hoe bereid ik me het beste voor op een toets? Hoe maak ik een werkstuk? Hoe houd ik een presentatie? Hoe plan ik mijn huiswerk? Dat leren de leerlingen in de lessen en de studieuren,  maar ze moeten ook in de praktijk bewijzen dat ze dat kunnen. Dit gebeurt o.a. in de vorm van Daltontaken.
 

Breed aanbod van examenvakken

Vanaf de derde klas mavo en de vierde klas havo kiezen de leerlingen een examenvakkenpakket en werken ze aan het schoolexamen. Onze school biedt de leerlingen naast de op alle scholen verplichte vakken een zeer ruime keuze aan examenvakken voor het vrije deel van het vakken pakket. Mavo-leerlingen kunnen bijvoorbeeld LO2, maatschappijleer2 en beeldende vorming als examenvak kiezen, de havo-leerlingen hebben naast de op alle scholen aangeboden vakken de keuze uit informatica, management&organisatie, bewegen-sport&maatschappij, maatschappijwetenschappen, filosofie, beeldende vorming en muziek.