Elke leerling heeft een mentor. De mentor maakt de leerling
wegwijs op school en bespreekt de voortgang van de studie met
de leerling. Bij problemen is de mentor ook de contactpersoon
van de school met de ouders/verzorgers. In de brugperiode is er
frequenter contact tussen mentor en ouders, onder meer om het
schooltype te bepalen waarin de leerling na de brugperiode de
leerweg vervolgt. In de hogere leerjaren richt de mentor de begeleiding
vooral op de zelfstandiger wordende oudere leerling.