Dyslexie

Alle nieuwe brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar gescreend. Daarbij wordt vooral gelet op mogelijke achterstand op het gebied van spelling of begrijpend lezen.
 
Indien problemen op deze gebieden worden geconstateerd, gaan leerlingen wekelijks in een zogenaamde taaluur tijdens een daltonuur gerichte programma’s volgen om hun achterstand weg te werken.
 
Is er sprake van een vermoeden van dyslexie, dan wordt de leerling individueel gescreend door de remedial teacher en eventueel doorverwezen naar een orthopedagoog voor verder onderzoek. De school geeft extra faciliteiten aan dyslectici, bijvoorbeeld in de vorm van extra tijd bij toetsen en eventueel gebruik van een laptop. Leerlingen met dyscalculie krijgen ook extra tijd bij toetsen.