Decanen adviseren de leerlingen en hun ouders bij het kiezen
van sectoren, profielen en keuzevakken. De decanen adviseren
eveneens bij de keuze voor een vervolgopleiding na de mavo of
de havo. Aan het eind van de tweede klas kunnen de mavo-leerlingen
al enkele vakken laten vallen, aan het eind van het derde
leerjaar moeten de leerlingen definitief een keuze maken voor de
vakken waarin ze examen willen doen. Om het keuzeproces goed
te begeleiden, worden er enkele voorlichtingsavonden georganiseerd.
Donderdag is decanendag en zijn de decanen veelal op
school goed bereikbaar. De heer De Groot (kamer 204) is decaan
voor de mavo, de heer Melger (kamer 226) voor de havo.
 
U kunt de decanen bereiken via telefoonnummer: 078-6530888 of via het contactformulier.