In kamer 225 heeft de counselor, mevrouw Ramdas
spreekuur. Daar kunnen leerlingen terecht wanneer
ze mentaal in de knoop zitten of met een probleem zitten dat ze
met niemand anders kunnen of willen bespreken. De counselor
biedt een luisterend oor en zoekt met de leerling naar een
oplossing of verwijzen naar een externe deskundige.