LIAVA (leerlingen in actie voor activiteiten)

In de schoolorganisatie hebben de leerlingen medezeggenschap middels de leerlingenraad. Deze leerlingenraad heeft een aantal keer per jaar overleg met de schoolleiding met op de agenda onderwijskundige en organisatorische onderwerpen.
Daarnaast regelt de leerlingenraad de diverse feesten en andere gebeurtenissen. LIAVA staat onder begeleiding van dhr. Peters.